JĘZYK POLSKI KLASA VI CO JUŻ WIEMY O NIEODMIENYCH CZĘŚCIACH MOWY?

PRZYSŁÓWKI

JAKA JEST ICH FUNKCJA?

Najczęściej określają czas, miejsce i sposób wykonania czynności.

NA JAKIE PYTANIA ODPOWIADAJĄ?

Jak?, Gdzie?, Kiedy?

PRZYKŁADY PRZYSŁÓWKÓW: ładnie, uprzejmie, bardzo, obok, wczoraj, jutro, wieczorem

Z CZYM SIĘ NAJCZĘŚCIEJ ŁĄCZĄ?

Z czasownikiem

CO JESZCZE O NICH WIEMY?

Przysłówki pochodzące od przymiotników stopniu ją się.

PRZYKŁAD: daleko – dalej – najdalej

PRZYIMKI

JAKA JEST ICH FUNKCJA?

Są niesamodzielnymi częściami mowy, często wskazującymi na miejsce lub informującymi o czasie.

Z CZYM SIĘ NAJCZĘŚCIEJ ŁĄCZĄ?

Łączą się najczęściej z rzeczownikami, tworząc z nimi wyrażenia przyimkowe.

PRZYKŁADY PRZYIMKÓW: z, w, pod, nad, przy, ponad, za, do, na, od, o

PRZYKŁADY WYRAŻEŃ PRZYIMKOWYCH: w biurku, do szafy, na górze, o czwartej.

SPÓJNIKI

JAKA JEST ICH FUNKCJA?

To niesamodzielne części mowy, które łączą ze sobą wyrazy lub zdania.

PRZYKŁADY SPÓJNIKÓW: i, oraz, a, ani, jednak, dlatego, lub, albo, więc, toteż, natomiast, ponieważ, bo, aby, jeśli, bądź