GEOGRAFIA KLASA VI DZIAŁ IV. GOSPODARKA EUROPY

ROLNICTWO DANII

– Dania rozwój rolnictwa zawdzięcza obszarom nizinnym i występowaniu klimatu umiarkowanemu ciepłemu morskiemu.

– występują tam gleby płowe i bielicowe (mało żyzne)

– Duńskie rolnictwo jest wysoko zmechanizowane.

– Przeważają tam duże gospodarstwa rolne

– Użytki rolne czyli tereny wykorzystywane pod uprawę i hodowlę zwierząt zajmują 2/3 powierzchni Danii

– uprawia się tam zboża (pszenicę, jęczmień, żyto) oraz buraki cukrowe, warzywa i owoce

– hoduje się bydło i trzodę chlewną, a mięso i mleko sprzedaje się za granicę (eksport)

ROLNICTWO WĘGIER

– na Węgrzech dominują niziny, w tym Wielka Nizina Węgierska i zajmują 2/3 powierzchni

– nie jest tak rozwinięte jak w Danii

– występują tam żyzne czarnoziemy, gleby brunatne i płowe

– klimat jest tam umiarkowany ciepły kontynentalny

– na Węgrzech nie ma wielkich gospodarstw i pomoc państwa dla rolników jest mniejsza niż w Danii

– Użytki rolne zajmują 2/3 powierzchni

– uprawia się tam zboża (pszenica, kukurydza), buraki cukrowe, słonecznik, a także sady, winnice i uprawy warzyw (pomidory, papryki)

– hoduje się tam też bydło i trzodę chlewną

CZYM JEST PRZEMYSŁ?

Przemysł to jeden z trzech sektorów gospodarki. Zajmuje się:

– wytwarzaniem różnych produktów na masową skalę

– wydobywaniem surowców mineralnych

– wytwarzaniem energii elektrycznej

– dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków

PRZEMYSŁ WE FRANCJI

– przemysł rozwinął się dzięki bogatym złożom surowców mineralnych (węgiel, gaz ziemny, rudy żelaza)

– rolnictwo (wysokiej jakości produkty pozwoliły na intensywny rozwój produkcji artykułów spożywczych oraz wyrobów tekstylnych i odzieży)

– duże znaczenie ma produkcja wyrobów zaawansowanych technologicznie takich jak: środków transportu, sprzętu elektronicznego, wyrobów chemicznych i farmaceutycznych

– największe znaczenie mają usługi transportowe, badawczo-rozwojowe, turystyczne i handel

CIEKAWOSTKA!

We Francji powstał flyboard, służący do uprawiania sportów wodnych

ENERGETYKA W EUROPIE

Elektrownia to miejsce, gdzie produkuje się prąd oraz przetwarza się inne rodzaje energii na energię elektryczną. Energia ta może pochodzić ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych.

Źródła energii elektrycznej odnawialne (niewyczerpywalne):

– energia wód

– energia słoneczna

– energia wiatru

– energia geotermalna

– biomasa

Źródła energii elektrycznej nieodnawialne (wyczerpywalne):

– węgiel

– ropa naftowa

– gaz ziemny

– energia jądrowa

 

Każde z wyżej wymienionych źródeł jest przetwarzana na energię elektryczną w inny sposób, dlatego istnieją różne rodzaje elektrowni np. elektrownie cieplne (spalanie węgla), elektrownie jądrowe (spalanie uranu), elektrownie wodne (woda), elektrownie wiatrowe (wiatr), elektrownie słoneczne (słońce) czy elektrownie geotermalne (ciepło pochodzące z wnętrza Ziemi)

TURYSTYKA W EUROPIE POŁUDNIOWEJ

Do walorów przyrodniczych Europy należą:

– klimat podzwrotnikowy (sprzyja wypoczynkowi w lecie)

– atrakcyjność Morza Śródziemnego (plaże, strome klify, zatoki, wyspy, urozmaicona rzeźba terenu – łańcuchy górskie, obszary o rzeźbie krasowej – Chorwacja, Słowenia)

– kultura (zabytki starożytnej Grecji i Rzymu, starówki – Wenecja, świątynie, muzea, tańce, kuchnia, festiwale)

 

Infrastruktura turystyczna to wszystkie obiekty i instytucje, które umożliwiają turystom korzystanie z walorów odwiedzanych miejsc.

 

Dlaczego turystyka odgrywa ważną rolę w gospodarkach krajów Europy Południowej?

Turystyka stwarza miejsca pracy i jest źródłem dochodów państw.

ĆWICZENIA - SPRAWDŹ WIEDZĘ PRZED SPRAWDZIANEM

Przykładowe zestawienia zadań, które mogą być idealnym treningiem przed realnym sprawdzianem.

Pliki do pobrania w .pdf i wydrukowania TUTAJ