JĘZYK POLSKI KLASA VI JAKĄ FUNKCJĘ PEŁNIĄ ZAIMKI?

JAKĄ FUNKCJĘ PEŁNIĄ ZAIMKI?

CZYM JEST ZAIMEK?

Zaimek to rodzaj popularnej części mowy, która zastępuje rzeczowniki w zdaniu. Zaimek może być użyty w miejsce osoby, przedmiotu, miejsca lub czasu.

Na przykład, zamiast powiedzieć „Anna idzie do sklepu”, możemy powiedzieć „Ona idzie do sklepu”, zastępując imię „Anna” zaimkiem „ona”. Zaimki pomagają nam uniknąć powtarzania tych samych słów w zdaniu, co sprawia, że nasze wypowiedzi są bardziej zwięzłe.

Zaimek może również wskazywać na to, do czego się odnosimy. Na przykład, zamiast mówić „Książka leży na stole”, możemy powiedzieć „Ona leży na stole”, zastępując rzeczownik „książka” zaimkiem „ona”. W ten sposób wiemy, że mówimy o książce bez konieczności powtarzania tego słowa.

W języku polskim istnieje wiele rodzajów zaimków, takich jak osobowe (ja, ty, on, ona), dzierżawcze (mój, twój, jego, jej), wskazujące (ten, tamten), pytające (kto, co, jaki), nieokreślone (ktokolwiek, cokolwiek) i wiele innych. Każdy z tych rodzajów zaimków ma swoje własne zastosowanie i służy do określonych celów w zdaniu.

 

Zaimki odmieniają się tak samo jak wyrazy, które zastępują. Zaimki, które zastępują przysłówki nie odmieniają się.

Zaimki mogą zastępować rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki i przysłówki.

ZAIMKI ZASTĘPUJĄCE RZECZOWNIKI

PRZYKŁADY: ty, on, my, on, oni, kto, nikt, nic, ktoś

Mam nowy telefon. Kupili mi go rodzice.

ZAIMKI ZASTĘPUJĄCE PRZYMIOTNIKI

PRZYKŁADY: ten, tamten, ów, inny, który, czyj, twój, swój, wasz, nasz

Ola z rodzicami przeprowadziła się do nowego domu. Chciałbym w takim mieszkać.

ZAIMKI ZASTĘPUJĄCE LICZEBNIKI

PRZYKŁADY: tyle, każdy, kilka, kilkanaście, ileś, żaden, ile

Obejrzałem ostatnio cztery odcinki serialu. A ile ty obejrzałeś?

ZAIMKI ZASTĘPUJĄCE PRZYSŁÓWKI

PRZYKŁADY: jak, gdzie, którędy, dlaczego, skąd, tu, tam, tędy, odtąd, wtedy

Przyjadę do ciebie jutro. Wtedy zobaczę twoje nowe lustro.

FORMY ZAIMKÓW

zaimki ja, ty, on, ona, ono mają w niektórych przypadkach dwie lub trzy poprawne formy – dłuższe i krótsze

PRZYKŁADY: mi – mnie, ci – ciebie, go – jego – niego, jej -niej

KIEDY UŻYWAMY DŁUŻSZYCH FORM ZAIMKÓW?

– Na początku wypowiedzenia;

– na końcu zdania, gdy wyraźnie chcemy je zaakcentować;

– po przyimkach

– w konstrukcjach, w których tworzy się wyraźną opozycję między jakimiś osobami;

– gdy są jedno wy razową odpowiedzią na pytanie.