JĘZYK POLSKI KLASA VI JAK ROZPOZNAĆ TYPY ZDAŃ ZŁOŻONYCH WSPÓŁRZĘDNIE?

JAK DZIELIMY ZDANIA ZŁOŻONE WSPÓŁRZĘDNIE?

ŁĄCZNE

– Zdania składowe wyrażają treści łączące się w czasie i/lub przestrzeni.

– Zdania składowe mogą być połączone spójnikami: i, oraz, ani, jak również, zarazem, a także.

ROZŁĄCZNE

– Zdania złożone mówi o sytuacji wyboru, dlatego treści zdań składowych wykluczają się wzajemnie.

– Zdania składowe mogą być połączone spójnikami: albo, lub, bądź, czy.

PRZECIWSTAWNE

– Zdania składowe wyrażają treści wykazujące jakieś przeciwieństwo.

– Zdania składowe mogą być połączone spójnikami: ale, lecz, jednak, natomiast, zaś, a, tymczasem.

WYNIKOWE

– Treść drugiego zdania składowego wynika z treści pierwszego.

– Zdania te mogą być połączone spójnikami: więc, toteż, dlatego, zatem.