JĘZYK POLSKI KLASA VII AKCENT WYRAZOWY

NA CZYM POLEGA AKCENT WYRAZOWY?

Akcent wyrazowy to sposób, w jaki podkreślamy jedną sylabę w wyrazie, nadając mu większe znaczenie i moc. Jest to pewien rodzaj wyróżnienia w wymowie, gdzie akcentowana sylaba jest bardziej wyraźna i silniejsza niż pozostałe.

 

W języku polskim akcent wyrazowy może znajdować się na różnych sylabach, w zależności od danego słowa. Na przykład, w wyrazie „dom” akcent znajduje się na pierwszej sylabie, dlatego wymawiamy go z większą mocą: „DOm”. Natomiast w wyrazie „stół” akcent jest na drugiej sylabie: „stół”. To podkreślenie akcentowanej sylaby pomaga w prawidłowym rozumieniu i komunikacji.

 

Akcent wyrazowy ma także wpływ na melodyjność języka. Poprawne stosowanie akcentu wyrazowego sprawia, że mówienie staje się bardziej melodyjne i płynne.

 

Ważne jest, aby w trakcie nauki języka zwracać uwagę na akcent wyrazowy i uczyć się go poprawnie stosować, ponieważ dobrze użyty akcent pomaga jasno komunikować się z innymi osobami.

UWAGA!

W języku polskim akcent wyrazowy jest stały i pada najczęściej na drugą sylabę od końca np. przekazać, , dyskusja, drogowy.

Niektóre wyrazy jednosylabowe łączą się w całość akcentową z innymi wyrazami np. widziałem go, zatrzymał się, do tyłu, przez ciebie

AKCENT NA TRZECIĄ I CZWARTĄ SYLABĘ OD KOŃCA

W niektórych wyrazach akcent pada na trzecią lub czwartą sylabę od końca.

NA TRZECIĄ SYLABĘ OD KOŃCA AKCENTUJEMY

– w czasownikach w 1. i 2. osobie liczby mnogiej czasu przeszłego np. przyjechaliśmy, przyjechaliście

– w czasownikach w trybie przypuszczającym w liczbie pojedynczej oraz w 3. osobie liczby mnogiej np.

Zobaczyłbym, zobaczyłbyś, zobaczyłby,  zobaczyliby

– w rzeczownikach pochodzenia obcego, który zakończone są na -ika, -yka np. botanika, fizyka, Ameryka

– w liczebnikach zakończonych na -sta, -set np. czterysta, siedemset, osiemset

NA CZWARTĄ SYLABĘ OD KOŃCA AKCENTUJEMY

– w 1. i 2.  osobie l. mn. trybu przypuszczającego np. zobaczylibyśmy, zobaczylibyście