JĘZYK POLSKI KLASA VII IMIESŁOWY

IMIESŁOWY - NIETYPOWE FORMY CZASOWNIKA

CZYM SĄ IMIESŁOWY?

To nieosobowe formy czasownika, czyli takie, które nie odmieniają się przez osoby.

Dzielimy je na dwa rodzaje:

imiesłowy przymiotnikowe

imiesłowy przysłówkowe

IMIESŁOWY PRZYMIOTNIKOWE

– odmieniają się przez przypadki, liczby i rodzaje

– w zdaniu są określeniami rzeczownika i dostosowują do niego swoją formę gramatyczną

IMIESŁOWY PRZYMIOTNIKOWE DZIELĄ SIĘ NA:

a) Imiesłowy przymiotnikowe czynne

– nazywają cechy, które łączą się z wykonywaniem jakichś czynności;

– tworzymy je od czasowników niedokonanych;

– ich zakończenia to -ący, -ąca, -ące

b) Imiesłowy przymiotnikowe bierne

– nazywają cechy, które mają związek z uleganiem jakimś czynnościom

– tworzymy je od czasowników przechodnich

– ich zakończenia to: – ny, -na, – ne, -ty, -ta, -te

IMIESŁOWY PRZYSŁÓWKOWE

– nie odmieniają się

– w zdaniu tworzą konstrukcje będące wypowiedzenia mi podrzędnymi

IMIESŁOWY PRZYSŁÓWKOWE DZIELĄ SIĘ NA:

a) Imiesłowy przysłówkowe współczesne

– wskazują, że czynność jest równoczesna z czynnością wyrażaną przez orzeczenie zdania nadrzędnego

– tworzymy je od czasowników niedokonanych

– mają zakończenie – ąc

b) Imiesłowy przysłówkowe uprzednie

– wskazują, że czynność jest wcześniejsza od czynności wyrażanej przez orzeczenie zdania nadrzędnego

– tworzymy je od czasowników dokonanych

– ich zakończenia to: – łszy, – wszy

UWAGA!

Obecnie imiesłowy przysłówkowe uprzednie występują głównie w języku literackim.