JĘZYK POLSKI KLASA VII WYPOWIEDZENIE WIELOKROTNIE ZŁOŻONE

CZYM JEST WYPOWIEDZENIE WIELOKROTNIE ZŁOŻONE?

Wielokrotnie złożone wypowiedzenia to takie, które składają się z wielu zdań połączonych ze sobą, tworząc dłuższą i bardziej skomplikowaną wypowiedź. Na przykład, zamiast powiedzieć „Pies biegnie na polu. Bawi się wesoło. Aportuje piłkę.” możemy stworzyć jedno zdanie, które brzmi „Pies biegnie na polu, bawi się wesoło i aportuje piłkę.”

 

Przykład ten pokazuje, że w taki sposób możemy łączyć zdania o podobnej treści, aby w jednym zdaniu wyrazić więcej informacji. Możemy to robić korzystając z różnych rodzajów łączników, takich jak „i”, „oraz”, „a”, „lub”. Każdy z tych łączników ma swoje specyficzne zastosowanie, więc warto je poznać i stosować zgodnie z zasadami języka polskiego.

 

Wielokrotnie złożone wypowiedzenia są po to, abyśmy mogli bardziej precyzyjnie opisywać wydarzenia i sytuacje, urozmaicać nasze wypowiedzi oraz zwiększać ich zrozumiałość. Jednakże, ważne jest, aby nie przesadzać z ilością zdań w wypowiedzeniach, ponieważ może to utrudnić ich zrozumienie dla odbiorcy.

WYPOWIEDZENIE GŁÓWNE

Wypowiedzenie główne to takie zdanie, które skupia na sobie najważniejszą myśl w wypowiedzi. To zdanie, którego celem jest przekazanie najważniejszej informacji lub wyrażenie zdania.

 

Na przykład, jeśli powiemy „Idę na basen.”, to jest to wypowiedzenie główne. W tym zdaniu nasza myśl jest prosta i bezpośrednia – mówimy o tym, że idziemy na basen.

 

Wypowiedzenie główne możemy rozpoznać, gdy mamy do czynienia z dłuższym tekstem lub wypowiedzią, składającą się z wielu zdań. W takim przypadku możemy zauważyć jedno zdanie, które zawiera najważniejszą informację lub wyrażenie i to jest nasze wypowiedzenie główne.

 

Ważne jest, aby zwracać uwagę na to, że wypowiedzenie główne może się różnić w zależności od kontekstu i tematu wypowiedzi. Często jest to zdanie, które zawiera odpowiedź na pytanie, które zostało postawione lub przekazuje najistotniejszą myśl w opowiadaniu.

ZASADY STAWIANIA PRZECINKA W WYPOWIEDZENIU WIELOKROTNIE ZŁOŻONYM

– Oddzielamy przecinkiem wypowiedzenie podrzędne od nadrzędnego.

– Przecinkiem oddzielamy zdania złożone współrzędnie przeciwstawnie i wynikowe, a nie oddzielamy – zdań złożonych współrzędnie łącznych i rozłącznych.