JĘZYK POLSKI KLASA VII CHARAKTERYSTYKA

CZYM JEST CHARAKTERYSTYKA?

Charakterystyka postaci to szczegółowy opis cech, zachowań, wyglądu, motywacji i innych aspektów dotyczących danej postaci, która występuje w utworze literackim, filmie, teatrze lub innym medium. Charakterystyka postaci ma na celu bardziej kompleksowe rozpoznanie i zrozumienie danej postaci, aby czytelnik mógł lepiej poznać jej osobowość.

 

W charakterystyce postaci można przedstawić różne aspekty, takie jak:

Wygląd zewnętrzny: opis fizyczny, jak wygląda postać w kontekście cech takich jak wzrost, waga, kolor włosów, karnacja, sposób ubierania się itp.

Cechy charakteru: opis osobowości postaci, jakie są jej cechy charakterystyczne, jakie są jej zachowania, mocne i słabe strony, wartości moralne itp.

Motywacje: co skłania postać do podejmowania określonych działań, jakie są jej cele i marzenia, czego pragnie itp.

Relacje z innymi postaciami: jakie są interakcje i związki postaci z innymi bohaterami w utworze, jakie są jej reakcje i emocjonalne więzi.

Wewnętrzne przeżycia: jakie są myśli, uczucia, pragnienia i obawy postaci, jakie przeżywa w różnych sytuacjach.

W charakterystyce postaci ważne jest uwzględnienie różnych szczegółów, które pozwolą czytelnikowi lepiej zrozumieć i zidentyfikować się z daną postacią.

CO ZAWIERA TAKA FORMA WYPOWIEDZI?

Taka forma wypowiedzi składa się z trzech części:

wstępu (przedstawiamy: postać, czyli podajemy imię, nazwisko oraz to, co o niej wiemy np. Wiek zawód)

rozwinięcia (tutaj opisujemy:

a) cechy zewnętrzne w takie jak: wygląd, ubiór, zachowanie, sposób poruszania się

b) cechy wewnętrzne takie jak: charakter, usposobienie, sposób myślenia o świecie, zainteresowania, poglądy, stosunek do innych osób

c) przykłady zachowań lub motywy postępowania

zakończenia (ocena bohatera: jego charakter, czyny, zachowanie)

JAKIE SĄ RODZAJE CHARAKTERYSTYKI?

CHARAKTERYSTYKA POSTACI (służy przedstawienie bohatera literackiego, filmowego, postaci historycznej lub osoby z naszego otoczenia)

CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA (zawiera zestawienie cech zewnętrznych i wewnętrznych dwóch lub większej liczby osób)

AUTOCHARAKTERYSTYKA (polega na przedstawieniu samego siebie uwaga! Napisana jest w pierwszej osobie)

PRZYDATNE SŁOWNICTWO

– Tydzień temu do naszej klasy przyszła nowa koleżanka…

– bardzo ciekawą postacią jest bohater powieści…

– w czasie ostatnich wakacji spotkałem kogoś wyjątkowego…

– jest wysokim chłopakiem…

– od razu zwraca uwagę…

– spośród innych wyróżnia się…

– najczęściej nosi…

– ubiera się w…

– lubi zwracać na siebie uwagę, czasami sprawia wrażenie…

– cechuje ją…

– z natury jest człowiekiem…

– do jego zalet należą…

– a do wad można zaliczyć…

– chętnie pomaga innym…

– niektórzy mają do niej żal za to, że…

– moim zdaniem jest…

– nie tylko ja sądzę, że…

– uważam ją za…

– jest dla innych osobą…

JAKA TO JEST CHARAKTERYSTYKA STATYCZNA?

Dotyczy osób, której cechy charakteru, poglądy pozostają niezmienne.

JAKA TO JEST CHARAKTERYSTYKA DYNAMICZNA?

Opisuje postać, która pod wpływem określonych zdarzeń i okoliczności życiowych przeżyła zmiany wewnętrzną.