JĘZYK POLSKI KLASA VII JAK UZASADNIAĆ SWOJE ZDANIE?

ODPOWIEDNIE ARGUMENTY

Aby uzasadnić swoje zdanie, warto przedstawić odpowiednie argumenty, fakty, dowody lub przykłady, które popierają naszą tezę. Istotne jest również oparcie swoich argumentów na wiarygodnych źródłach informacji, takich jak badania naukowe, ekspertyzy, statystyki lub cytaty od autorytetów w danej dziedzinie.

KONTRARGUMENTY

W uzasadnieniu warto również analizować i odpowiadać na przeciwne argumenty lub obiekcje, które mogą być wysuwane. Można podać kontrargumenty i wyjaśnić, dlaczego uznajemy je za nieprzekonujące lub dlaczego nasze stanowisko jest lepsze lub bardziej logiczne.

SPÓJNOŚĆ I PRZEJRZYSTY PRZEKAZ

Niezbędne jest również jasne i przejrzyste wyrażenie swoich myśli, a także prezentacja faktów i dowodów w sposób przystępny dla odbiorcy. Ważne jest również utrzymanie spójności i logicznego przepływu argumentacji, aby umożliwić czytelnikowi lub słuchaczowi zrozumienie i zaakceptowanie naszego zdania.

ARGUMENT A PRZYKŁAD

W wypowiedzi, w której używamy argumentów i przykładów muszą być przestrzegane zasady:

– argument jest używany, aby uzasadnić nasze założenie;

– przykład z kolei ma ilustrować słuszność argumentu.