JĘZYK POLSKI KLASA VII OPIS SYTUACJI PRZEŻYĆ WEWNĘTRZNYCH I DZIEŁA SZTUKI

NA CZYM POLEGA OPIS SYTUACJI?

Opis sytuacji polega na przedstawieniu szczegółowych informacji i faktów dotyczących określonego zdarzenia, sytuacji lub problemu. W opisie sytuacji należy uwzględnić wszelkie istotne dane, takie jak:

– miejsce,

– czas,

– osoby zaangażowane,

– okoliczności

– zachodzące zjawiska czy wydarzenia.

CEL OPISU

Celem opisu jest zapewnienie pełnego i zrozumiałego obrazu danej sytuacji, co ułatwia analizę i podejmowanie decyzji.

Ta forma wypowiedzi zawiera:

wstęp (podajemy czas i miejsce zdarzeń oraz prezentujemy ich uczestników)

rozwinięcie (przedstawiamy okoliczności całej sytuacji i dokładny przebieg zdarzeń)

zakończenie (opisujemy konsekwencje wydarzeń lub wyrażamy refleksję na ich temat)

PRZYDATNE SŁOWNICTWO

wyrażenie oddające relacje czasowe (po pewnym czasie, w pewnej chwili, wówczas, potem, w tym samym momencie, podczas gdy)

wyrazy dynamizujące wypowiedź (nagle, znienacka, w tym, naraz, niespodziewanie, nieoczekiwanie, błyskawicznie, raptem)

WARTO WIEDZIEĆ

– należy pokazać, że poszczególne wydarzenia są ze sobą powiązane przyczynowo np. używając spójników takich jak: ponieważ, gdyż, więc, zatem

– trzeba podkreślić czasowe następstwo wydarzeń np. Kiedy spojrzał w lewo, ujrzał rozpędzony motocykl

– warto posługiwać się krótkimi zdaniami dynamizującymi wypowiedź np. Wybuchła panika. Rzuci się do ucieczki

NA CZYM POLEGA OPIS PRZEŻYĆ WEWNĘTRZNYCH?

Opis przeżyć wewnętrznych polega na wyrażaniu i opisywaniu własnych doświadczeń emocjonalnych, myśli, uczuć i przeżyć wewnętrznych. Jest to subiektywny proces, w którym jednostka stara się zrozumieć i wyrazić swoje wewnętrzne stany w sposób, który może być zrozumiany przez innych.

Opis przeżyć wewnętrznych może obejmować opisy emocji takich jak radość, smutek, strach, złość, czy zaskoczenie. Może także dotyczyć myśli i przekonań, które wpływają na nasze działania i wybory życiowe. Opisując te przeżycia, możemy lepiej zrozumieć siebie, odnaleźć poczucie sensu i podjąć działania mające na celu rozwój osobisty.

Ważne jest również, aby pamiętać, że opisywane przeżycia są subiektywne i mogą się różnić między jednostkami. Każdy ma swoje własne unikalne doświadczenia i sposoby ich opisywania. Przeżycia wewnętrzne mogą być trudne do opisania słowami, dlatego innym sposobem na ich wyrażenie może być sztuka, muzyka, taniec lub inne formy ekspresji kreatywnej.

CO ZAWIERA TAKA FORMA WYPOWIEDZI?

Taka forma wypowiedzi zawiera:

– przedstawienie sytuacji i tego, co spowodowało określone doznania;

– nazwy uczuć, stanów psychicznych;

– opis wyglądu i zachowań wywołanych przeżyciami wewnętrznymi;

– podsumowanie, w którym wyrażamy nasz stosunek do określonych emocji.

PRZYDATNE SŁOWNICTWO

– ostatnio przydarzyła mi się niesamowita historia…

– Kuba ze zdumieniem przeczytał wpis na blogu…

– bohater wszedł z obawą do pokoju…

– nagle poczułem…

– targały mną…

– na twarzy malowały się…

 – jego wzrok wyrażał…

– widziałem w jej oczach…

– ogarnęło go…

– zawładnęła nią…

– tłumił w sobie…

– rozsadzało mnie…

– nie mogła opanować…

– pogrążył się w…

– twarz pokryła mu się rumieńcem…

– zbladła z przerażenia…

– ręce zaczęły mu drżeć…

– nerwowo chodził po pokoju…

– oczy zalśniły jej dziwnym blaskiem…

– wiedziałem, że muszę to przetrwać…

– Ela zbyt często ulegała…

– to było najlepsze doświadczenie w jej życiu…

– muszę przyznać, że nie zapanowałam nad emocjami…

NA CZYM POLEGA OPIS DZIEŁA SZTUKI?

Opis dzieła sztuki polega na omówieniu i przedstawieniu różnych aspektów danego dzieła w sposób szczegółowy i obiektywny. Opisując dzieło, należy zwrócić uwagę na różne elementy, takie jak: forma, kompozycja, kolorystyka, technika wykonania, tematyka oraz przekaz artystyczny.

 

Podczas opisu warto zwrócić uwagę na następujące aspekty:

Opis fizyczny: Opisz, jak dzieło wygląda. Czy jest to obraz, rzeźba, fotografia, czy może jakiś inny rodzaj dzieła sztuki? Jaka jest jego wielkość, kształt i materiał wykonania?

Kompozycja i perspektywa: Zwróć uwagę na sposób, w jaki artysta skomponował elementy w dziele. Czy istnieje jakaś główna płaszczyzna, czy przestrzeń jest przedstawiona w sposób realistyczny czy abstrakcyjny? Jakie są główne linie, punkty zbieżne lub punkty centralne?

Kolorystyka: Opisz, jakie kolory są użyte w dziele i jakie to ma znaczenie dla jego przekazu. Czy kolory są jasne i radosne, czy może ciemne i mroczne? Jakie emocje mogą wywoływać poszczególne kolory?

Technika wykonania: Spróbuj zidentyfikować, jak artysta wykorzystał różne techniki artystyczne w tworzeniu dzieła. Czy użył pędzla, kredki, ołówka, pasteli czy może użył technik cyfrowych? Jakie są efekty techniczne?

Treść i przekaz: Zastanów się nad tym, jakie przesłanie chciał przekazać artysta. Jakie są tematy i motywy obecne w dziele? Czy istnieje ukryte znaczenie, a jeśli tak, to jakie mogą być różne interpretacje?

Reakcja emocjonalna: Opisz swoje własne odczucia i emocje, które wywołuje w Tobie to dzieło sztuki. Czy czujesz się zaskoczony, wzruszony, ciekawski? Jakie są Twoje pierwsze wrażenia?

WSKAZÓWKA

Przy opisie dzieła sztuki ważne jest, aby być obiektywnym i opisywać je tak, jak ono jest, bez własnych ocen i interpretacji.

CO ZAWIERA TAKA FORMA WYPOWIEDZI?

Taka forma wypowiedzi zawiera:

wstęp (podajemy w nim tytuł oraz informacje o autorze, czasie powstania dzieła i technice)

rozwinięcie (przedstawiamy temat dzieła, opisujemy charakterystyczne elementy np. Co znajduje się na różnych planach, kolorystykę, postacie, przedmioty oraz interpretujemy całość)

zakończenie (piszemy o wrażeniach, jakie wywołało na nas to dzieło)

PRZYDATNE SŁOWNICTWO

– autorem obrazu jest…

– dzieło stanowi przykład malarstwa…

– obraz namalowano farbami akwarelowymi…

– jest to rycina zatytułowana…

– tematem dzieła jest…

– obraz przedstawia…

– na pierwszym planie znajduje się…

– na drugim planie można dostrzec…

–  w tle widać…

– w głębi znajdują się…

– kompozycja jest uporządkowana…

– perspektywa została zaburzona…

– kolory są przygaszone, a kontury rozmyte…

– artysta posłużył się bogatą paletą barw…

– wzrok widza przyciąga nietypowa kolorystyka…

– rzeczy na pierwszym planie…

– twórca w ten sposób podkreśla…

– znaczenie obrazu wynika z…

– dzieło można zrozumieć dopiero po…

– płótno emanuje chłodem…

– kojarzy mi się z…

– budzi we mnie…