JĘZYK POLSKI KLASA VII WYWIAD

CZYM JEST WYWIAD?

Wywiad to rodzaj rozmowy przeprowadzanej w celu zdobycia informacji lub lepszego zrozumienia jakiegoś tematu. Istnieje wiele rodzajów wywiadów, ale skupimy się na wywiadzie prasowym.

 

Wywiad prasowy składa się z kilku części.

 1. Po pierwsze, mamy pytania. To właśnie dziennikarz zadaje pytania, a osoba, którą przeprowadza wywiad, odpowiada na nie. Pytania mogą dotyczyć różnych tematów – od informacji o życiu danej osoby po postrzeganie aktualnych wydarzeń.
 2. Kolejną częścią jest przygotowanie się do wywiadu. Dziennikarz musi przeprowadzić badania i dowiedzieć się jak najwięcej na temat osoby, z którą przeprowadzi wywiad. Może to obejmować czytanie artykułów, oglądanie filmów lub słuchanie wcześniejszych wywiadów z tą osobą.
 3. Następnie jest sam wywiad. Dziennikarz i osoba, z którą przeprowadza wywiad, spotykają się w określonym czasie i miejscu. Wywiad prasowy może odbywać się osobiście, przez telefon lub przez wideokonferencję. Dziennikarz zadaje pytania, a osoba, z którą przeprowadza wywiad, na nie odpowiada. Oba uczestnicy mogą też prowadzić rozmowę, wnioskować na temat zadawanych pytań i odpowiadać na nie w sposób, który najlepiej uzupełnia temat.
 4. Na koniec, po przeprowadzeniu wywiadu, dziennikarz przygotowuje artykuł lub reportaż, w którym zamieszcza odpowiedzi osoby, z którą przeprowadzał wywiad. W artykule można również umieścić pewne cytaty lub fragmenty z samej rozmowy.

Ta cała struktura wywiadu prasowego ma na celu dostarczenie informacji czytelnikom lub oglądającym treści. Dziennikarze starają się przekazać wiadomości w sposób interesujący i zrozumiały dla wszystkich.

PRZYDATNE ZWROTY

Oto kilka przydatnych zwrotów i słów, które możesz użyć podczas wywiadu:

 

 1. Czy mogę zadać ci kilka pytań?
 2. Jak się czujesz na wstępie naszej rozmowy?
 3. Możesz nam powiedzieć kilka słów o sobie?
 4. Jakie są twoje główne zainteresowania lub pasje?
 5. Co skłoniło cię do podjęcia tej pracy?
 6. Jakie są twoje plany na przyszłość?
 7. Jak oceniasz sytuację/rozwiązanie/problem?
 8. Jakie są twoje największe wyzwania w pracy?
 9. Jakie umiejętności uważasz za najważniejsze w tej branży?
 10. Czy możesz podać jakieś przykłady sukcesów, które osiągnąłeś w swojej karierze?
 11. Czy jest coś, co chciałbyś przekazać czytelnikom/oglądającym?
 12. Czy są jakieś porady, które chciałbyś przekazać osobom, które chcą podążać śladami twojej kariery?
 13. Czy są jakieś trudności, z jakimi się spotkałeś w swojej pracy?
 14. Czy są jakieś trendy, które zauważyłeś w branży?
 15. Czy masz jakieś ulubione cytaty lub motto, które przewodzi ci w życiu?

WSKAZÓWKA!

Należy pamiętać, że te wyrażenia mogą być dostosowane do kontekstu i tematu wywiadu. Ważne jest, aby być uprzejmym, uważnym słuchaczem i umiejętnie zadawać pytania, aby uzyskać jak najwięcej informacji od osoby, z którą przeprowadza się wywiad.

PRZYDATNE SŁOWNICTWO

– bohaterem mojego wywiadu jest…

– na rozmowę ze mną zgodziła się…

– nasza rozmowa odbyła się… w…

– Jest Pan…

– już od wielu lat zajmuje się pani…

– zasłynąłeś z…

– od niedawna jest o tobie głośno, opowiedz o tym, jak się zaczęła twoja przygoda z…

– co sądzi pani o…

– jakie jest pańskie zdanie na temat…

– co cię skłoniło do…

– co należałoby zmienić w…

– jak pani ocenia…

– od jak dawna zajmuje się pan…

– jak to się stało, że zacząłeś…

– wróćmy do…

– w wywiadzie dla… powiedział pan, że…

– kiedyś mówiła pani o…

– czy nadal jest pan za…

– jeśli pozwolisz, wrócę jeszcze do…

– na zakończenie wywiadu chciałabym zapytać o…

– na zakończenie zadam pani jeszcze jedno pytanie…

– bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za poświęcony czas.