JĘZYK POLSKI KLASA VIII SZTUKA MÓWIENIA I PISANIA
JAK PRZEPROWADZIĆ WYWIAD?

CO TO JEST WYWIAD?

Jest rozmową na wybrany temat ze znaną osobą albo wyróżniającą się w jakiejś społeczności np. aktorem, sportowcem, lekarzem, politykiem.

Wywiad składa się z pytań i odpowiedzi.

JAK NAPISAĆ WYWIAD?

Najlepiej wypunktować sobie wcześniej zagadnienia, które chcemy poruszyć, a później opracować pytania na ich podstawie.

Wstęp – przedstawienie rozmówcy i temat rozmowy

Rozwinięcie – zadawanie pytań i zapisywanie odpowiedzi (można też wywiad nagrać dyktafonem, za zgodą rozmówcy)

Zakończenie – podsumowanie rozmowy i podziękowanie za poświęcony czas

Przed opublikowaniem wywiadu należy poprosić naszego rozmówcę o zgodę.

Można nadać intrygujący tytuł dla przyciągnięcia uwagi.