JĘZYK POLSKI KLASA VIII SZKOŁA MÓWIENIA I PISANIA
– JAK NAPISAĆ LIST MOTYWACYJNY?

O CZYM JEST LIST MOTYWACYJNY?

Pismo o charakterze oficjalnym. Służy uzupełnieniu naszego życiorysu (CV). Ma na celu prezentację naszych najlepszych stron oraz daje pracodawcy znak, iż jesteśmy naprawdę zainteresowani daną posadą i posiadamy niezbędne kwalifikacje.

KONSTRUKCJA LISTU MOTYWACYJNEGO

– Po lewej u góry piszemy imię, nazwisko, adres zamieszkania i nasz adres e-mail

– po prawej stronie u góry piszemy miejscowość i datę

– nieco niżej na tej samej wysokości co napisaliśmy miejscowość i datę należy napisać nazwę adresata

– linię lub dwie niżej po lewej stronie piszemy oficjalny zwrot grzecznościowy (np. Szanowni Państwo)

– we wstępie piszemy informacje o znalezionej ofercie

– w rozwinięciu piszemy o wykształceniu, doświadczeniu i sukcesach, o predyspozycjach osobowych, motywacji

– w zakończeniu piszemy wyrażenie naszych nadziej na spotkanie

– podpisujemy się pod tekstem z prawej strony (pożegnalny zwrot grzecznościowy i własnoręczny podpis)

PRZYDATNE SŁOWNICTWO

wstęp: pragnę zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko…, odpowiadając na ogłoszenie zamieszczone w…, zwracam się do Państwa w zawiązku z ogłoszeniem o naborze na stanowisko….

rozwinięcie: ukończyłem z wyróżnieniem…, jestem absolwentem…, mam certyfikat.., dzięki doświadczeniu w…, płynnie posługuję się językiem…,  moje dotychczasowe sukcesy to…,, potrafię…, łatwo nawiązuję kontakty…, jestem otwarta na nowe wyzwania…

motywacja: chciałabym zostać uczestniczką Państwa projektu, ponieważ w przyszłości zamierzam…, jestem przekonany, że spełniam wszystkie kryteria dotyczące pracy na tym stanowisku…, uważam, że mogłabym sprawdzić się na stażu w Państwa organizacji, ponieważ…

zakończenie:  proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej kandydatury…, mam nadzieję, że będę mogła spotkać się z Państwem osobiście, aby móc więcej opowiedzieć o swoich umiejętnościach…,