JĘZYK POLSKI KLASA VIII JAK NAPISAĆ PODANIE?

CO TO JEST PODANIE?

To pismo urzędowe, w którym żądamy, wyjaśniamy, odwołujemy się bądź piszemy zażalenie w postępowaniu administracyjnym.

Treść pisana jest językiem oficjalnym.

GDZIE MOŻE PRZYDAĆ SIĘ UMIEJĘTNOŚĆ PISANIA PODANIA?

– gdy musimy wyrobić dowód lub jego duplikat,

– gdy staramy się o przyjęcie do szkoły

– gdy staramy się o pierwszą pracę

JAK NAPISAĆ PODANIE?

– wstęp – piszemy prośbę, z którą się zwracamy

– rozwinięcie – rzeczowo formujemy uzasadnienie prośby

– zakończenie -wyrażamy prośbę o pozytywne rozpatrzenie sprawy

– pamiętaj! Na końcu umieszczamy zwrot grzecznościowy i podpis

KONSTRUKCJA PODANIA

– po lewej stronie u góry piszemy imię i nazwisko oraz adres (dane nadawcy)

– po prawej strony u góry piszemy miejscowość i datę

– nieco niżej na środku (tekst wyrównany do lewej strony) piszemy adresata

– jeszcze niżej na samym środku piszemy nagłówek (PODANIE)

– treść podania zaczynamy od akapitu (we wstępie piszemy prośbę), w kolejnym akapicie piszemy rozwinięcie, a w jeszcze następnym zakończenie (prośba o pozytywne rozpatrzenie sprawy)

– podpisujemy się z prawej strony (piszemy zwrot grzecznościowy oraz odręczny podpis)

– po lewej stronie piszemy spis załączników

PRZYDATNE ZWROTY

– przedstawienie prośby: zwracam się z uprzejmą prośbą.., uprzejmie proszę…

– uzasadnienie: swoją prośbę, chciałbym umotywować tym, że…, chciałabym zwrócić uwagę na…, ponadto chciałbym zaznaczyć, że…, jednocześnie chciałabym nadmienić, że…

– nadzieja, na pozytywne rozpatrzenie sprawy: proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej sprawy…, będę wdzięczna za pozytywne rozpatrzenie mojej sprawy…,  liczę na Państwa przychylność

– pożegnalne zwroty grzecznościowe: z wyrazami szacunku…, z poważaniem…, łączę wyrazy szacunku…