JĘZYK POLSKI KLASA IV SZKOŁA PISANIA JAK SPORZĄDZIĆ NOTATKĘ?

RZYDATNE SŁOWA

Skróty używane przy sporządzaniu notatek: ok. (około), np. (na przykład), m.in. (między innymi), jw. (jak wyżej), wg (według), nr (numer), r., (rok), w. (wiek), m (metr).

Zapamiętaj!

Tego typu skróty piszemy małą literą.

JAK SPORZĄDZIĆ NOTATKĘ?

Zapisujemy tylko najistotniejsze informacje.

Używamy krótkich, prostych zdań.

Należy zachować czytelny i przejrzysty układ tekstu.

Wyróżniamy najważniejsze wiadomości (można użyć kolorów, strzałek, ramek, podkreśleń).

JAKA MOŻE BYĆ FORMA NOTATKI?

Może być w postaci: 

– krótkiego tekstu, z wyróżnieniem na kolorowo najważniejszych informacji;

– można zrobić wyliczenia w punktach;

– w formie schematu;

– w postaci tabeli.