JĘZYK ANGIELSKI KLASA VII PRESENT PERFECT SIMPLE

PRESENT PERFECT SIMPLE – KIEDY STOSUJEMY TEN CZAS?

– Czas ten łączy przeszłość z teraźniejszością, w jaki sposób? Gdy jakieś zdarzenie miało miejsce w przeszłości, ale jego skutek widzimy w teraźniejszości; 

– W tym czasie nie mówimy, kiedy dokładnie wydarzenie miało miejsce.

PRZYKŁADY:

I have lost my keys. (Zgubiłem swoje klucze.)

I have broken my leg. (Złamałem nogę.)

I haven’t eaten meat for a year. (Nie jem mięsa od ponad roku)

JAK TWORZYMY CZAS PRESENT PERFECT SIMPLE?

ZDANIA OZNAJMUJĄCE

I have (‘ve) seen.

We have (‘ve) seen.

You have (‘ve) seen.

They have (‘ve) seen.

He/She/It has (‘s) seen.

ZDANIA PRZECZĄCE

I have not (haven‘t) seen.

We have not (haven‘t) seen.

You have not (haven‘t) seen.

They have not (haven‘t) seen.

He/She/It has not (hasn‘t) seen.

ZDANIA PYTAJĄCE

Have I seen?

Have we seen?

Have you seen?

Have they seen?

Has he/she/it seen?

KRÓTKIE ODPOWIEDZI

Yes, I have/ No, I haven’t.

Yes, we have/ No, we haven’t.

Yes, you have/ No, you haven’t.

Yes, they have/ No, they haven’t.

Yes, he/she/it has/ No, he/she/it hasn’t.

WYRAŻENIA STOSOWANE W CZASIE PRESENT PERFECT SIMPLE

Already (już), Ever (kiedykoliwek) For (dla), For a long time (przed długi czas), For ages (od wieków), Just (tyko), Never (nigdy), Once (raz), Recently (ostatnio), Since 2008/ June (od 2008 czerwca), So far (dotychczas), Twice (dwa razy), Three Times (trzy razy), Until now (do teraz), yet (już)