JĘZYK ANGIELSKI KLASA VII KONSTRUKCJA BE USED TO/ GET USED TO

BE USED TO + VERB + „-ING”/ NOUN (RZECZOWNIK)

PRZYKŁAD:

I am used to drinking water every hour.

KIEDY STOSUJEMY KONSTRUKCJĘ Z BE USED TO?

Konstrukcję stosujemy, gdy mówimy o czynności nawykowej.

GET USED TO + VERB + „-ING” / NOUN (RZECZOWNIK)

PRZYKŁAD:

I’am getting used to waking up early again after the holidays.

KIEDY STOSUJEMY KONSTRUKCJĘ GET USED TO?

Konstrukcję stosujemy, gdy mówimy o przyzwyczajeniu się do czegoś.