JĘZYK POLSKI KLASA IV PRZYMIOTNIK

CO TO JEST PRZYMIOTNIK?

Przymiotnik to część mowy określająca cechy istot żywych, roślin, rzeczy, zjawisk, pojęć i stanów.

NA JAKIE PYTANIA ODPOWIADA PRZYMIOTNIK?

Przymiotnik odpowiada na pytania: jaki?, jaka?, jakie?.

PRZYKŁADY:

chłopiec (jaki?) wesoły, poduszka (jaka?) miękka, maki (jakie?) czerwone

 

PRZYMIOTNIK W ZDANIU OKREŚLA RZECZOWNIK.

PRZYKŁAD

Starsza (jaka?) babcia dała dzieciom czekoladowe (jakie?) cukierki.

PRZEZ CO ODMIENIA SIĘ PRZYMIOTNIK?

Przymiotnik odmienia się przez: przypadkiliczby i rodzaje.

Należy pamiętać, że w zdaniu przymiotnik dostosowuje formę do określanego rzeczownika.

ODMIANA PRZYMIOTNIKA PRZEZ RODZAJE

liczbie pojedynczej przymiotnik odmienia się przez rodzaj:

– męski (r.m.) – ten, np.: (ten) wysoki chłopiec;

– żeński (r.ż.) – ta, np.: (ta) wysoka dziewczyna;

– nijaki (r.n.) – to, np.: (to) otwarte okno.

liczbie mnogiej przymiotnik odmienia się przez rodzaj:

– męskoosobowy (r.m.-os.) – gdy określa grupę chłopców lub mężczyzn, np.: (ci) chłopcy, panowie;

– niemęskoosobowy (r.nm.-os.) – gdy opisuje zwierzęta, rośliny, zjawiska, przedmioty poza chłopcem i mężczyzną, np.: (te) śliczne dziewczyny, porywiste wiatry

UWAGA!

Przymiotnik można zastąpić innym wyrazem o podobnym znaczeniu, ale występują również takie przymiotniki, które łączą się tylko z niektórymi rzeczownikami.

PRZYKŁAD

Może być upalne lub gorące lato, ale herbata może być tylko gorąca (nie może być upalna).

PRZYPADEKLICZBA POJEDYNCZALICZBA MNOGA
Mianownik (kto? Co?)czekoladowy cukierekczekoladowe cukierki
Dopełniacz (kogo? czego?)czekoladowego cukierkaczekoladowych cukierków
Celownik (komu? czemu?)czekoladowemu cukierkowiczekoladowym cukierkom
Biernik (kogo? Co?)czekoladowy cukierekczekoladowe cukierki
Narzędnik (z kim? z czym?)czekoladowym cukierkiemczekoladowymi cukierkami
Miejscownik (o kim? o czym?)czekoladowym cukierkuczekoladowych cukierkach
Wołacz (o?)czekoladowy cukierkuczekoladowe cukierki