JĘZYK POLSKI KLASA IV PRZYIMEK

CO TO JEST PRZYIMEK?

Przyimek to jest część mowy, która się nie odmienia i zawsze występuje z innym wyrazem.

PRZYKŁADY:

z, do, na, bez, za, pod, u, w, nad, o, od, po, przez, dla

 

Przyimek w połączeniu z rzeczownikiem lub przymiotnikiem tworzy wyrażenie przyimkowe.

PRZYKŁADY WYRAŻEŃ PRZYIMKOWYCH:

Pod stołem, dla Kasi, u babci, nad drzwiami, do domu