JĘZYK POLSKI KLASA IV SZKOŁA PISANIA CO TO JEST DIALOG?

CO TO JEST DIALOG?

To rozmowa dwóch lub więcej osób na określony temat.

Przydatne słowa

Czasowniki: oznajmił, obiecał, szepnął, odrzekła, poprosił odezwała się, powiedział, zapytał, rzekła, krzyknął, jęknął, dodała, wydusiłam (z siebie), wtrąciłem, zagadnął, stwierdził, nalegał, przyrzekł.

Sformułowania: Rozumiem, że…, Wydawało mi się, że chcesz powiedzieć…, Według Ciebie…, a więc twoim zdaniem …, Jeśli dobrze cię rozumiem…, Zrozumiałem to w ten sposób, że…, czyli uważasz, że…

JAK ZAPISAĆ DIALOG?

Wypowiedzi zapisujemy od nowej linii i od myślników.

Na końcu wypowiedzi stawiamy odpowiedni znak interpunkcyjny: kropkę, znak zapytania lub wykrzyknik.

Możemy w dialogu zamieścić informację o tym, kto uczestniczy w rozmowie i w jaki sposób mówi. Jeśli takie informacje włączamy do wypowiedzi, zapisujemy je od myślników.

Jeśli przed wypowiedzią zamieszczamy zdanie wprowadzające, informujące o tym, kto mówi, kończymy jej dwukropkiem np.:

Tomek zapytał:

– Czy pójdziesz ze mną do kina?

Na końcu dialogu zapisujemy rozmowę końcową, piszemy pożegnanie.