JĘZYK POLSKI KLASA IV SZKOŁA PISANIA JAK NAPISAĆ OPOWIADANIE?

JAK NAPISAĆ OPOWIADANIE?

Opowiadanie to przedstawienie po kolei przebiegu powiązanych ze sobą wydarzeń.

Przydatne słowa

Określenie porządkujące zdarzenia i czynności w czasie:

Kiedy, najpierw, pewnego dnia, potem, wówczas, po chwili, wreszcie, wtedy, na koniec, ostatecznie

Wyrazy wskazujące na szybki przebieg wydarzeń: szybko, błyskawicznie, zaraz, nieoczekiwanie, natychmiast, tymczasem, po chwili, znienacka, niespodziewanie, raptem.

Czasowniki: zdarzyło się, działo się, przytrafiło się, nastąpiło, okazało się, miało miejsce, działo się, zaszło.

OD CZEGO ZACZĄĆ?

Przeczytać uważnie temat opowiadania. Zastanowić się, o czym napisać. Można wypisać swoje myśli w punktach.

Ustalić miejsce i czas wydarzeń, o których chcemy opowiedzieć.

Wymyślić postacie, zastanowić się jak wyglądają i jakie mają cechy.

Zgromadzić słownictwo związane z tematem.

Zastanowić się czy narrator będzie uczestnikiem opowiadania czy obserwatorem wydarzeń.

Należy pamiętać o wstępie, rozwinięciu i zakończeniu. Zaplanować, co będzie zawierała każda z tych części.

We wstępie opisać, jak doszło do opisywanych zdarzeń i przedstawić bohaterów.

W drugiej części – rozwinięciu zaprezentować przebieg wydarzeń.

Trzecia część – wymyślić ciekawe zakończenie, krótkie podsumowanie lub ocenę wydarzeń.

W SKRÓCIE

 Tytuł opowiadania 

– wstęp (określenie czasu i miejsca wydarzeń, pamiętać o akapitach) 

– rozwinięcie (najdłuższa część opowiadania, każde zdarzenie zaczynamy od osobnego akapitu, przedstawienie po kolei przebiegu wydarzeń, tutaj stosujemy wyrazy i wyrażenia wskazujące na kolejność tych zdarzeń, stosujemy dużo czasowników) 

– zakończenie (akapity, podsumowanie, ocena).