JĘZYK POLSKI KLASA IV SZKOŁA PISANIA JAK NAPISAĆ PLAN WYDARZEŃ?

OD CZEGO ZACZĄĆ?

Plan wydarzeń najlepiej kolejno wypisać w punktach. W ten sposób łatwiej jest opowiedzieć o przeczytanym tekście lub napisać na jego temat wypracowanie. 

Rozróżniamy dwa rodzaje planów wydarzeń:

plan ramowy (tylko najważniejsze wydarzenia)

plan szczegółowy (obejmuje również zdarzenia te mniej istotne)

PRZYDATNE SŁOWA UŻYWANE W OPISIE PLANU WYDARZEŃ

Przykładowe czasowniki i utworzone od nich rzeczowniki:

przybyć – przybycie             

wyjechać – wyjazd

podróżować – podróż

wędrować – wędrówka

wyprawić się – wyprawa

powrócić – powrót

wybrać – wybór

walczyć – walka

zaręczyć się – zaręczyny

poślubić – ślub

spotkać – spotkanie

dyskutować – dyskusja

próbować – próba

pomagać – pomóc

uciekać  – ucieczka

pożegnać – pożegnanie

uratować – uratowanie

przygotować – przygotowanie

kłócić się – kłótnia

JAK NAPISAĆ PLAN WYDARZEŃ?

Podczas czytania należy na bieżąco notować wydarzenia, które wydają się najważniejsze.

Wydarzenia najlepiej przedstawić w formie głównych punktów, pozostałe wydarzenia zapisujemy w formie podpunktów np.: a), b), c).

Wszystkie wydarzenia zapisujemy po kolei, tak jak występują w tekście.

Staramy się unikać powtórzeń, stosujemy wyrazy i sformułowania zamienne (bliskoznaczne).