JĘZYK POLSKI KLASA IV SZKOŁA PISANIA JAK ZAPISAĆ PODZIĘKOWANIE?

CO TO JEST PODZIĘKOWANIE?

Podziękowanie to wyrażenie wdzięczności w formie ustnej albo pisemnej.

JAKIE ELEMENTY POWINNO ZAWIERAĆ PODZIĘKOWANIE?

wprowadzenie:

Pragnę wyrazić wdzięczność za…, Zwracam się z podziękowaniem…, Składam Państwu podziękowania za…, Chciałbym podziękować Ci za…, Proszę przyjąć serdeczne podziękowania za…

Powód składania podziękowań: za trud włożony w…, za wsparcie…, za pomoc w…, za udział…, za zorganizowanie…, za umożliwienie…

Powód składania podziękowań (jak?): mocno, bardzo, gorąco, uprzejmie, osobiście, serdecznie, z całego serca, w imieniu wszystkich

Sformułowania grzecznościowe kończące podziękowanie: z wyrazami szacunku, z wyrazami uznania, z wyrazami wdzięczności

JAK ZAPISAĆ PODZIĘKOWANIE?

Jeśli podziękowania będą w formie pisemnej, w prawym górnym rogu kartki zapisujemy nazwę miejscowości i datę.

Po lewej stronie lub pośrodku umieszczamy informację o adresacie lub – jeśli kierujemy słowa do instytucji piszemy nagłówek PODZIĘKOWANIE.

Piszemy komu i za co dziękujemy. Ton wypowiedzi powinien być uprzejmy i rzeczowy.

Kończymy podziękowanie zwrotem grzecznościowym (np.: z wyrazami szacunku).

Podpisujemy się, jeśli tekst przygotowany jest na komputerze, drukujemy go i podpisujemy własnoręcznie.