JĘZYK POLSKI KLASA IV SZKOŁA PISANIA JAK NAPISAĆ ZAPROSZENIE?

CO TO JEST ZAPROSZENIE?

To forma wypowiedzi, której celem jest zachęcenie innych osób do udziału w jakimś wydarzeniu np. w uroczystości urodzinowej.

PRZYKŁADOWE SŁOWA

Zwroty do adresata: Szanowni Państwo, Moi Drodzy, Drogi Tomku, Droga Ado

Sformułowania: serdecznie zapraszam, będzie nam niezmiernie miło, mam zaszczyt zaprosić, miło mi zaprosić, gorąco zapraszamy, zapraszamy serdecznie, prosimy o przybycie, liczymy na Państwa obecność, prosimy o wzięcie udziału

JAK NAPISAĆ ZAPROSZENIE?

Zaczynamy od zwrotu do osoby, którą chcemy zaprosić.

Pamiętamy, aby umieścić w zaproszeniu informacje o dacie i miejscu planowanego wydarzenia.

Jeśli to niezbędne, podajemy również wiadomości szczegółowe np. o stroju, biletach czy konieczności okazania zaproszenia przy wejściu.

Do rówieśników  można napisać językiem bardziej swobodnym niż do osób dorosłych. Zaproszenie skierowane do przyjaciół można napisać w formie żartobliwej lub rymowanki.

Zadbajmy o estetyczny wygląd zaproszenia.

Pod tekstem podpisujemy się.

W SKRÓCIE

Adresat – cel spotkania – czas – miejsce – podpis nadawcy – informacje szczegółowe.