JĘZYK POLSKI KLASA VI
JAK NAPISAĆ OPOWIADANIE TWÓRCZE NA PODSTAWIE MITU LUB PRZYPOWIEŚCI?

CZYM JEST OPOWIADANIE TWÓRCZE NA PODSTAWIE MITU LUB PRZYPOWIEŚCI?

 Jest to forma wypowiedzi, w której przedstawia się przygody bohaterów znanych z mitologii lub z Biblii np. przeniesione w czasy współczesne.

SŁOWA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZYDATNE W TAKIM OPOWIADANIU TWÓRCZYM

– słowa rozpoczynające opowiadanie: Gdy nastał wieczór…; Zegar wskazywał południe…; Owego dnia…; Działo się to…

– słowa wskazujące na kolejność wydarzeń: przedtem, potem, następnie, zaraz po tym, właśnie, niedługo, wkrótce

– słowa podkreślające zwroty akcji: nagle, nieoczekiwanie, wtem, znienacka, raptem

– słowa sygnalizujące związki przyczynowo-skutkowe: ponieważ, dlatego też, więc, na skutek, z powodu

– słowa wprowadzające dialog: zabrał głos, odpowiedział, stwierdził, zapytał, powtórzył, dodał

– słowa w zakończeniu: I tak w nagrodę za dobre czyny…; Dzięki temu zdarzeniu…; Od tamtej pory…

JAK NAPISAĆ TAKIE OPOWIADANIE?

  1. Należy przypomnieć sobie utwór, na podstawie którego będzie opowiadanie
  2. Można przenieść historię w czasy współczesne, albo napisać kontynuację losów bohaterów, czy też opisać inną wersję wydarzeń
  3. Przypomnieć cechy dzieła, do którego będzie nawiązywać opowiadanie
  4. Należy pamiętać, że mity przedstawiają ludzi, bogów czy herosów, którzy biorą udział w pełnych zwrotów akcji przygodach
  5. Przypowieści zawierają głębszy sens, z którego wynika przesłanie – nauka, jak należy postępować w życiu
  6. Należy wprowadzić elementy opisu (postaci, przedmiotu, krajobrazu, przeżyć wewnętrznych) i charakterystyki, dialogi, monologi czy zwroty akcji, określić czas i miejsce akcji