JĘZYK POLSKI KLASA IV RODZAJE WYPOWIEDZEŃ

CO TO JEST ZDANIE?

Zdanie oznacza wypowiedzenie, służące do zakomunikowania jakiejś treści innym osobom. Aby wypowiedź miała sens i była zrozumiała poszczególne wyrazy w zdaniu powinny występować we właściwej kolejności. Zdanie zawsze zaczynamy wielką literą.

RODZAJE ZDAŃ

Ze względu na cel wypowiedzi, zdania dzielimy na oznajmujące (kończące się kropką), pytające (kończące się znakiem zapytania) oraz rozkazujące (zakończone wykrzyknikiem).

Zdanie oznajmujące informuje kogoś o czymś np. Czytałam książkę. Zdania oznajmujące kończymy zazwyczaj kropką.

Zdanie pytające jest pytaniem, którego zadajemy komuś np. Czy przeczytałeś już książkę? Zdania pytające kończymy pytajnikiem.

Zdanie rozkazujące wyraża polecenie, życzenie, prośbę albo rozkaz.

  1. Pożycz mi książkę!

W zakończeniu takiego zdania stawiamy wykrzyknik, ale zamiast niego można użyć także kropki. Wtedy w zdaniu polecenie staje się propozycją np. Pożyczmy książkę z biblioteki.