JĘZYK POLSKI KLASA VI
JAK NAPISAĆ OPOWIADANIE TWÓRCZE NA PODSTAWIE BAŚNI LUB LEGENDY?

CZYM JEST OPOWIADANIE TWÓRCZE NA PODSTAWIE BAŚNI LUB LEGENDY?

Jest to forma wypowiedzi, w której należy odwołać się do utworu wskazanego w temacie wypracowania. Można napisać kontynuację przygód z udziałem bohaterów lub napisaniu nowej, innej wersji baśni lub legendy.

 

Opowiadanie twórcze na podstawie poznanej baśni czy legendy to proces, w którym twórca używa istniejącej historii jako punktu wyjścia, aby stworzyć własną opowieść z nowymi elementami i interpretacjami. Twórca ma możliwość rozwinięcia wątków, postaci lub konfliktów z pierwotnej baśni lub legendy, dodania nowych bohaterów lub zmienienia zakończenia.

Opowiadanie twórcze na podstawie baśni czy legendy daje twórcy swobodę w interpretowaniu i przygotowaniu swojej własnej wersji historii. Może to oznaczać wprowadzenie nowych wątków, zmianę perspektywy narracyjnej lub rozbudowanie charakterów.

Dodatkowo, opowiadanie twórcze na podstawie baśni czy legendy daje możliwość aktualizowania treści, aby była bardziej odpowiednia dla współczesnych odbiorców. Twórca może np. wprowadzić nowe wartości czy problemy społeczne do swojej opowieści, aby opowiadała o czymś ważnym dla dzisiejszych czasów.

Opowiadanie twórcze na podstawie poznanej baśni czy legendy to wspaniały sposób na eksplorowanie wyobraźni i poszerzanie granic znanych historii. Twórca może czerpać inspirację z tradycji, a jednocześnie być twórczy i oryginalny, dodając własne elementy i perspektywy do zamkniętej opowieści.

SŁOWA PRZYDATNE PODCZAS PISANIA OPOWIADANIA TWÓRCZEGO

SŁOWA ROZPOCZYNAJĄCE OPOWIADANIE:

– Pewnego dnia…,

– Działo się to w…,

– Było to wówczas, gdy…,

– To, co chcę wam opowiedzieć, wydarzyło się…,

– Nie uwierzycie może, ale…

SŁOWA PRZYSPIESZAJĄCE AKCJĘ:

– wtem…,

– nagle, jak grom z jasnego nieba…,

– pewnej chwili…,

– po chwili okazało się, że…

– w tym momencie…

– pod koniec dnia…

– wówczas, gdy…

– nieco później…

– dziwnym zbiegiem okoliczności…

SŁOWA KOŃCZĄCE OPOWIADANIE:

– I tak skończyła się ta fantastyczna przygoda…

– I jak to w baśniach bywa, żyli długo i szczęśliwie…

– I ja tam byłam/byłem, miód i wino piłam/piłem…

– Odtąd żyli już w przyjaźni..

– I tak wyjaśniają te przypadki najstarsi mieszkańcy…

JAK NAPISAĆ TAKIE OPOWIADANIE? OPIS W PUNKTACH

  1. Należy przypomnieć sobie baśń lub legendę o której mowa w temacie wypracowania.
  2. Uporządkować wiedzę o bohaterach (wygląd, cechy charakteru, sposób zachowania).
  3. Określić cechy charakterystyczne dla baśni lub legendy, do którego będzie nawiązanie w wypracowaniu.
  4. W baśni występują elementy fantastyczne (magiczne przedmioty, cudowna moc) oraz walka dobra ze złem i przesłanie.
  5. Legenda zawiera elementy zarówno realistyczne jak i fantastyczne. Dotyczy historycznych osób i zdarzeń, oraz opisane są w niej prawdziwe miejsca.
  6. Należy wprowadzić elementy opisu (postaci, przedmiotu, krajobrazu, przeżyć wewnętrznych) dialogi, monologi, zwroty akcji.
  7. Na koniec należy podsumować opisywaną historię (wnioski z postaw bohaterów).

JAK NAPISAĆ OPOWIADANIE TWÓRCZE
NA PODSTAWIE BAŚNI LUB LEGENDY? SZERZEJ

Aby napisać opowiadanie twórcze na podstawie baśni lub legendy, można zastosować kilka kroków:

Zbadaj pochodzenie i treść baśni lub legendy: Przeczytaj lub przyjrzyj się baśniom i legendom, które chcesz wykorzystać jako podstawę swojej opowieści. Zrozum główne wątki, postacie i kluczowe elementy historii.

Zidentyfikuj ważne elementy do zachowania: Ustal, jakie elementy chcesz zachować i zacząć od nich. Może to być główna postać, konkretny wątek fabularny lub wyjątkowa atmosfera. To kluczowe, aby zachować rozpoznawalność i charakter pierwotnej baśni lub legendy.

Zmień perspektywę lub kontekst: Podjąć decyzję, jaką perspektywę chcesz przyjąć w opowiadaniu. Czy chcesz opowiedzieć historię z perspektywy innego bohatera czy może zmienić świat baśni tak, aby lepiej odzwierciedlił współczesne problemy? Możesz także eksperymentować z zamianą kontekstu czasowego lub przestrzennego.

Rozwinąć wątki i postacie: Oto miejsce na rozwinięcie wątków, postaci lub konfliktów, które były zaledwie wspomniane w oryginalnej baśni lub legendzie. Dodaj nowe warstwy i głębię, by nadać historii bardziej kompleksowy wymiar.

Dodaj własne elementy i interpretacje: Pamiętaj, że to jest Twoja opowieść twórcza, więc nie wahaj się dodać własnych pomysłów, wyobrażeń i interpretacji. Możesz wprowadzić nowe postacie, zmienić zakończenie lub wprowadzić nowe motywy, które nadadzą historii unikalny charakter.

Pamiętaj o spójności narracyjnej: Upewnij się, że Twoja opowieść jest spójna z jej wewnętrzną logiką i stylistyką. Utrzymuj klarowną strukturę fabuły, a jednocześnie dodaj swoje własne pomysły i perspektywy.

Edytuj i przemyśl: Po napisaniu pierwszego szkicu opowiadania, przeczytaj go uważnie i dokonaj poprawek. Szukaj obszarów wymagających poprawy i doskonalenia, takich jak rozwinięcie postaci, zwiększenie napięcia lub sprawienie, aby motywy były bardziej jednoznaczne.

Oddaj swój głos: Nie zapomnij włożyć w opowiadanie swojego indywidualnego stylu i perspektywy. Twoje opowiadanie powinno odzwierciedlać Twój własny punkt widzenia i twórczą wizję.

 

PAMIĘTAJ, ŻE… opowiadanie twórcze na podstawie baśni lub legendy daje Ci swobodę do eksperymentowania.