JĘZYK POLSKI LEKTURA "DZIADY CZ.II"

GŁÓWNI BOHATEROWIE

Świat żywych:

Guślarz – prowadzący obrzęd, przywołuje dusze zmarłych;

Chór wieśniaków i wieśniaczek;

Pasterka w żałobie.

Świat umarłych:

Aniołki – dzieci Józia i Rózia (duchy lekkie)

Dziewczyna – Zosia, (duch pośredni)

Widmo Złego Pana – (duch ciężki)

Chór ptaków nocnych – duchy zmarłych chłopów z winy Złego Pana

Tajemnicze Widmo – ukochany pasterki

O UTWORZE

Dziady, to dawny pogański obrzęd ludowy ku czci przodków, wyznawany przez pospólstwo na terenach Litwy, Białorusi i Prus. Podczas tego rytuału, żywi pomagają umarłym w odzyskaniu spokoju ducha, a zmarli w zamian udzielają żyjącym przestróg i sposobie postępowania, na podstawie swoich doświadczeń. Ze względu na to, że był to obrzęd pogański, rytuały odbywały się w odludnych miejscach, w ukryciu, o późnej porze, często w kaplicach.

PLAN WYDARZEŃ

 1. Rozpoczęcie obrzędu dziadów.
 2. Wezwanie duchów lekkich – pojawienie się duchów Józia i Rózi
 3. Duchy lekkie wygładzają pouczenie
 4. Wezwanie duchów ciężkich – pojawienie się widma Złego Pana
 5. Opowieści o okrucieństwie pana przez Kruka
 6. Opowieści o bezlitosnym panu przez Sowę
 7. Widmo Złego Pana wypowiada pouczenie i przestrogę przed zniknięciem
 8. Wezwanie duchów pośrednich – pojawienie się ducha Zosi
 9. Zosia wygłasza pouczenie
 10. Koniec dziadów. Przybycie tajemniczego Widma
 11. Wyprowadzenie Pasterki, za którą podąża milczące Widmo.

PYTANIA

 1. Kto jest autorem Dziadów II?
 2. Miejsce, w którym rozgrywa się akcja utworu?
 3. Kiedy odbywa się akcja utworu?
 4. Po co Guślarz przywołuje dusze zmarłych?
 5. Jak miały na imię duchy dzieci?
 6. Jaką naukę przekazały duchy dzieci?
 7. Jak wyglądał duch Zosi?
 8. O co poprosił duch młodej dziewczyny?
 9. Do jakich duchów należała Zosia?
 10. O co prosi widmo złego pana?
 11. Jaką charakterystyczną cechę posiadało widmo młodzieńca?
 12. Kim był dawniej kruk?
 13. Jaka była wina ostatniego ducha?
 14. Kto był duchem lekkim?
 15. Co musiała zrobić Zosia, by była wolna?
 16. Co dręczy Józia i Rózię?
 17. Jak dawniej zmarła sowa?

ODPOWIEDZI

 1. Adam Mickiewicz
 2. Cmentarna kaplica na Litwie
 3. W ciągu jednej nocy, w Zaduszki
 4. Aby dowiedzieć się, czego potrzebują by zaznały odkupienia
 5. Józio i Rózia
 6. Taką naukę, że aby móc pójść do nieba, trzeba zaznać na ziemi cierpienia.
 7. Miał jasne, długie włosy, wianek na głowie i badylek w ręce.
 8. Aby młodzieńcy ściągnęli ją na ziemię
 9. Pośrednich
 10. Prosi o małą miarkę wody i chociaż dwa ziarnka pszenicy
 11. Krwawiąca rana na piersi
 12. Nędzarzem
 13. Nie jest podane, jaka była jego wina
 14. Józio i Rózia
 15. Dotknąć ziemi
 16. Nuda
 17. Zamarzła razem z dzieckiem na drodze.

PYTANIA - ODPOWIEDZI CZĘŚĆ II

 1. Kto był przewodnikiem grupy w „Dziadach” cz. II Adama Mickiewicza? Guślarz
 2. Kim była piękna pasterka z dramatu „Dziady” cz. II, która prosiła chłopców, by podbiegli do niej, chwycili za ręce i przyciągnęli do ziemi? Zosia
 3. Do jakiego rodzaju literackiego należy utwór Adama Mickiewicza „Dziady”? Dramat
 4. O dwa ziarnka czego proszą Dzieci? Gorczycy
 5. Uzupełnij poniższy cytat z „Dziadów” Adama Mickiewicza:

„Bo kto nie był ni razu człowiekiem, Temu  ̲ ̲  ̲ ̲  ̲ ̲  nic nie pomoże.” Człowiek

 1. Kiedy rozgrywa się akcja „Dziadów”? W ciągu jednej nocy
 2. Gdzie mają wydarzenia ukazane w części II „Dziadów” Mickiewicza? Na Litwie w kaplicy cmentarnej
 3. Zdarzenia rozgrywające się w dramacie „Dziady” cz. II zgodnie z kolejnością chronologiczną.

– Zgromadzenie się pospólstwa w kaplicy cmentarnej

– Spełnieni prośby duchów lekkich

– Wygłoszenie przez widmo przestrogi dotyczącej  jego postępowania

– Przywołanie przez Guślarza duch pasterki

 1. W czyim towarzystwie do kaplicy na obrzęd dziadów przybywa Zosia? Baranka i motylka
 2. Który z duchów w dramacie „Dziady” cz. II wypowiada słowa, mające być przestrogą dla innych: „Bo kto nie był ni razu człowiekiem, Temu człowiek nic nie pomoże”? Widmo
 3. Z czyjego utworu pochodzi motto poprzedzające II cz. „Dziadów” Adama Mickiewicza „Są dziwy w niebie i na ziemi, o których się nie śniło waszym filozofom.”? Williama Shakespeare’a (Szekspira)
 4. Wina i kara.

– Nie miał litości dla poddanych, był okrutny i bezduszny. Cierpi męki wiecznego głodu i pragnienia.

– Nie doznały w życiu cierpienia, bólu i trosk. Nie mogą dostać się do nieba, są smutne i zatrwożone.

– Nie zaznała prawdziwej miłości, gdyż pogardzała zalotnikami. Pozostaje w zawieszeniu pomiędzy niebem a ziemią.

 1. Do przywoływania duchów służyły zaklęcia oraz magiczne czynności. O której czynności nie było mowy w „Dziadach”? Spalenia słomy
 2. Jak inaczej nazywano pogański obrzęd ukazany w II części „Dziadów”? Ucztą kozła

 

 1. Jak nazywają się wyróżnione dodatkowe wyjaśnienia na temat tego, co się dzieje w dramacie „Dziady” Adama Mickiewicza? Didaskalia
 2. Co symbolizują ptaki pojawiające się w II cz. „Dziadów”? Dusze osób, które doznały krzywd
 3. Jaki ptak w II części „Dziadów” przedstawia wycieńczonego z głodu biedaka, którego dziedzic kazał wychłostać? Kruk
 4. Kiedy przyszła do dziedzica kobieta z dzieckiem na ręku? W Wigilię
 5. W II części „Dziadów”, Guślarz przewiduje przyszłość, widzi, że kara Zosi będzie trwała jeszcze: 2 lata