JĘZYK POLSKI KLASA IV ZDANIE I RÓWNOWAŻNIK ZDANIA

CZYM RÓŻNI SIĘ ZDANIE OD RÓWNOWAŻNIKA ZDANIA?

Co to jest wypowiedzenie?

Wypowiedzenie to grupa wyrazów, która przekazuje zrozumiałą informację.

Inaczej

Jeśli wymienimy kilka wyrazów nie powstanie wypowiedzenie np.

Tata czytać bajka na dobranoc.

By powstało wypowiedzenie, czyli komunikat zawierający pewną treść, informację należy odpowiednio połączyć wyrazy wchodzące w jego skład.

PRZYKŁAD:

Tata czyta książkę dzieciom na dobranoc.

Wypowiedzenia możemy podzielić na:

Zdania – czyli te wypowiedzenia, które zawierają orzeczenie

PRZYKŁAD:

Przedstawienie odbędzie się w szkolnej bibliotece.

Równoważniki zdań – wypowiedzenia, które nie zawierają orzeczenia, ale  można je wprowadzić.

PRZYKŁAD:

Przedstawienie w szkolnej bibliotece.