JĘZYK POLSKI KLASA VI JAK NAPISAĆ CHARAKTERYSTYKĘ?

CZYM JEST CHARAKTERYSTYKA?

Charakterystyka to opis lub przedstawienie cech, właściwości lub szczegółów czegoś lub kogoś. Może dotyczyć różnych dziedzin, takich jak nauka, literatura, psychologia, czy nawet osobowość człowieka. Charakterystyka może obejmować informacje na temat wyglądu, zachowania, cech charakteru, umiejętności, preferencji oraz innych istotnych elementów. Celem charakterystyki jest dokładne i pełne opisanie danego obiektu, aby czytelnik lub słuchacz mógł sobie wyobrazić lub zrozumieć go lepiej.

Przy przedstawieniu danej osoby należy opisać wygląd (cechy zewnętrzne), charakter i przekonania (cechy wewnętrzne) postaci. Szczególną formą charakterystyki jest auto charakterystyka, czyli opisanie samego siebie.

SŁOWA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZYDATNE W NAPISANIU CHARAKTERYSTYKI

Sformułowania do wstępu

sformułowania pomocne w napisaniu wstępu:

– chciałabym przedstawić kogoś wyjątkowego…,

– na początku wakacji poznałam…,

– miesiąc temu do mojego bloku przeprowadził się…,

– niezwykle interesującą postacią jest bohater filmu…

Słowa opisujące wygląd:

Sylwetka – smukła, drobna, zgrabna, masywna, szczupła, barczysta

Twarz – owalna, pociągła, okrągła

Cera – rumiana, blada, piegowata

Włosy – proste, kręcone, krótko ścięte, bujna fryzura

Sposób ubierania się – sportowy styl, elegancki, najczęściej nosi…

Czasowniki: charakteryzuje się, wyróżnia się, cechuje się, odznacza się, zachowuje się

Sformułowania określające sposób bycia, stosunek do innych i charakter: czarujący, sympatyczny, optymista, budzący zaufanie, towarzyski, przyjacielski, spontaniczny, wrażliwy, delikatny, wrogo nastawiony, energiczna, ciekawy świata, lojalna, prawdomówny, zamknięty w sobie, nieprzyjemny, nieżyczliwy, troskliwa, zaradny, wybuchowy

Słowa wprowadzające ocenę postaci: uważam go za…, moim zdaniem jest…, według mnie …, sądzę, że..,

JAK NAPISAĆ CHARAKTERYSTYKĘ?

Wstęp. Pierwszy akapit. Krótko przedstawić opisywaną osobę. Należy napisać jak się nazywa, kim jest, skąd pochodzi, ile ma lat, gdzie mieszka, czym się zajmuje. Jeśli opisujemy charakterystykę bohatera literackiego należy podać tytuł utworu, z którego ta postać pochodzi

Rozwinięcie. Drugi akapit. Należy napisać jak wygląda ta osoba (opis zewnętrzny: wzrost, sylwetka, rysy twarzy, włosy, oczy styl ubierania).

Kolejny akapit. Należy opisać informacje o charakterze opisywanej postaci, jej sposobie bycia, zainteresowaniach, co jest dla tej osoby ważne, jaki ma stosunek do innych.

Kolejny akapit. Należy napisać przykłady zachowań lub sytuacji, które potwierdzają wcześniej opisane cechy.

Zakończenie. Kolejny akapit. Trzeba sformułować swoją opinię na temat opisywanej postaci