JĘZYK POLSKI KLASA VI
JAK NAPISAĆ OPOWIADANIE TWÓRCZE NA PODSTAWIE BAŚNI LUB LEGENDY?

CZYM JEST OPOWIADANIE TWÓRCZE NA PODSTAWIE BAŚNI LUB LEGENDY?

Jest to forma wypowiedzi, w której należy odwołać się do utworu wskazanego w temacie wypracowania. Można napisać kontynuację przygód z udziałem bohaterów lub napisaniu nowej, innej wersji baśni lub legendy.

SŁOWA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZYDATNE W OPOWIADANIU TWÓRCZYM

– słowa rozpoczynające opowiadanie: Pewnego dnia…; Działo się to…; Było to wówczas, gdy; To, co chcę wam opowiedzieć wydarzyło się…; Nie uwierzycie może, ale…

– słowa przyspieszające akcję: Wtem…; Nagle, jak grom z jasnego nieba…; W pewnej chwili…; Po chwili okazało się, że…; W tym momencie…; Pod koniec dnia…; Wówczas, gdy…; Nieco później…; Dziwnym zbiegiem okoliczności….

– słowa kończące opowiadanie: tak skończyła się ta niesamowita przygoda…;

Jak to w baśniach bywa, żyli długo i szczęśliwie…; Odtąd żyli już w przyjaźni…; I tak wyjaśniają te przypadki najstarsi mieszkańcy

JAK NAPISAĆ TAKIE OPOWIADANIE?

  1. Należy przypomnieć sobie baśń lub legendę o której mowa w temacie wypracowania
  2. Uporządkować wiedzę o bohaterach (wygląd, cechy charakteru, sposób zachowania)
  3. Określić cechy charakterystyczne dla baśni lub legendy, do którego będzie nawiązanie w wypracowaniu
  4. W baśni występują elementy fantastyczne (magiczne przedmioty, cudowna moc) oraz walka dobra ze złem i przesłanie
  5. Legenda zawiera elementy zarówno realistyczne jak i fantastyczne. Dotyczy historycznych osób i zdarzeń, oraz opisane są w niej prawdziwe miejsca
  6. Należy wprowadzić elementy opisu (postaci, przedmiotu, krajobrazu, przeżyć wewnętrznych) dialogi, monologi, zwroty akcji.
  7. Na koniec należy podsumować opisywaną historię (wnioski z postaw bohaterów)