JĘZYK POLSKI KLASA VI JAK UROZMAICIĆ WYPOWIEDŹ TWÓRCZĄ?

CO TO JEST WYPOWIEDŹ TWÓRCZA?

Jest to zarówno opowiadanie, w którym przedstawione są całkowicie wymyślone wydarzenia, jak i tekst odwołujący się do treści książki. Odwołując się np. do lektury można opisać dalsze przygody głównych bohaterów albo całkiem nową historię z ich udziałem. Należy pamiętać, żeby nie przypisywać cech, których dana postać nie posiada.

JAK UROZMAICIĆ WYPOWIEDŹ TWÓRCZĄ?

  1. Należy przygotować plan pracy, w którym musi być ustalony moment, kiedy będzie wprowadzony zwrot akcji i które wydarzenie będzie punktem kulminacyjnym w wypracowaniu
  2. Już we wstępie można wprowadzić czytelnika w odpowiedni nastrój opisując miejsce, czas zdarzeń oraz towarzyszące bohaterom uczucia
  3. Należy uwzględnić elementy charakterystyki postaci (opisują bohatera lektury trzeba wykazać się znajomością jego cech)
  4. Należy pamiętać o szczegółach wplatając w tekst opisy postaci i ich przeżyć wewnętrznych, opisy miejsc lub przedmiotów. Taka praca będzie ciekawa i odbiorca z zaciekawieniem będzie chciał czytać dalej.
  5. Jeśli chcemy, aby przyspieszyć tempo akcji używamy krótki zdań pojedynczych np. Nie rozglądali się., albo czasowników oznaczających ruch np. podskoczył
  6. Nie zapominać o wyrazach wskazujących następstwo czasu np. potem, po chwili
  7. Stosować słowa wprowadzające element zaskoczenia np. niespodziewanie
  8. Można wprowadzić wykrzyknienia np. Istny raj na ziemi!
  9. Wzbogacać opowiadanie cytatami i dialogami
  10. W zakończeniu dobrze jest posłużyć się peuntą (dzięki niej w zaskakujący sposób podsumowane będzie opowiadanie i będzie zaprezentowana własna ocena wydarzeń; można też przedstawić refleksję)

CO TO JEST PUENTA?

To krótkie, trafne, często dowcipne podsumowanie wypowiedzi lub utworu literackiego.