JĘZYK POLSKI KLASA VI JAK ROZRÓŻNIĆ GŁOSKI DŹWIĘCZNE I BEZDŹWIĘCZNE
ORAZ USTNE I NOSOWE?

PODZIAŁ GŁOSEK

Głoski można podzielić na:

a) dźwięczne

– przy wymawianiu powodują drgania więzadeł znajdujących się wewnątrz krtani;

– są to spółgłoski: b, b’, d, d’, g, g’, w, w’, z, ż, ź, dz, dż, dź, r, r’, l, l’, ł, m, m’, n, ń, j;

– samogłoski: a, e, i, o u, y, ą, ę.

b) bezdźwięczne

– nie powodują drgań więzadeł głosowych;

– są to spółgłoski: c, cz, ć, f, f’, h (ch), h’ (ch’), k, k’, p, p’, t, t’, s, sz, ś;

 

Niektóre spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne tworzą pary:

b-p, d-t, g-k, w-f, z-s, ż-sz, ź-ś, dz-c, dż-cz, dź-ć

c) ustne

– podczas ich wymawianiu powietrze wydostaje się tylko przez usta;

– są to wszystkie głoski poza: ą, ę, m, m’, n, n’;

d) nosowe

– przy ich wymawianiu powietrze wydostaje się przez usta i nos;

– są to głoski nosowe: ą, ę, m, m’, n, n’.