JĘZYK POLSKI KLASA V GRAMATYKA WYPOWIEDZENIA

CO TO JEST ZDANIE?

Zdanie to wypowiedzenie, w którym występuje orzeczenie.

 Np.: Za tydzień upiekę tort na urodziny Zosi.

CO TO JEST RÓWNOWAŻNIK ZDANIA?

Równoważnik zdania to wypowiedzenie, w którym nie występuje orzeczenie, ale można je wprowadzić np.: Jutro wakacje.

Zdania dzielimy ze względu na cel wypowiedzi. Zdania mogą być: oznajmującepytające i rozkazujące.

Zdanie oznajmujące kończy się kropką. Informuje nas o czymś.

Zdanie pytające kończy się znakiem zapytania. To pytanie, na które oczekuje się odpowiedzi.

Zdanie rozkazujące kończy zazwyczaj wykrzyknik, czasem kropka. Takie zdanie wyraża polecenie, życzenie, prośbę lub rozkaz.