JĘZYK POLSKI V ORTOGRAFIA PISOWNIA WYRAZÓW Z „CH” I „H”

KIEDY PISZEMY „CH”?

– Gdy wymienia się na „sz”, np.: mucha – muszka, paluchy – paluszki

– na końcu wyrazu np.: groch, pech, mech, orzech, uśmiech

– po literze „s” np.: schować się, schody, schwytać

– w większości wyrazów, gdy na nic się nie wymienia np.: chemia, zachwyt, machać, chaos

KIEDY PISZEMY „H”?

– kiedy wymienia się na: g, ż, znp.: druhna – drużyna, wahać – waga, błahy – błazen

– w większości wyrazów, gdy na nic się nie wymienia np.: herb, hardy, hałas, harcerz, herbata, hydra, heros