JĘZYK POLSKI KLASA VI JAK ROZPOZNAĆ ZDANIA ZŁOŻONE
WSPÓŁRZĘDNIE I PODRZĘDNIE?

ZDANIE ZŁOŻONE

Składa się z dwóch lub więcej zdań pojedynczych, nazywanych zdaniami składowymi. Zdań składowych jest tyle, ile jest to orzeczeń.

ILE TYPÓW ZDAŃ ZŁOŻONYCH WYRÓŻNIAMY?

ZDANIA ZŁOŻONE WSPÓŁRZĘDNIE (mogą być połączone bezspójnikowo lub spójnikami).

Przed którymi spójnikami stawiamy przecinek?

a, ale, lecz, więc, dlaczego, natomiast, jednak;

Przed którymi spójnikami nie stawiamy przecinka?

i, oraz, albo, lub, czy, bądź,  ani

ZDANIA ZŁOŻONE PODRZĘDNIE (zdanie podrzędne rozwija lub dopowiada treść zdania nadrzędnego).