JĘZYK POLSKI KLASA IV PRZYSŁÓWEK

CO TO SĄ PRZYSŁÓWKI?

Przysłówki to wyrazy, które określają okoliczności i sposoby wykonywania czynności.

NA JAKIE PYTANIA ODPOWIADAJĄ PRZYSŁÓWKI? 

Odpowiadają na pytania: jak?gdzie?kiedy?

W zdaniach przysłówki łączą się z czasownikami. Przysłówek jest nieodmienną częścią mowy.

 

PRZYKŁADY

pisali (jak?) długo, wyjechaliście (gdzie?) daleko, pójdę (kiedy?) za godzinę

Niektóre przysłówki pochodzą od przymiotników np. wspaniale (wspaniały), wolno (wolny), grubo (gruby)

Ale są też takie, które od nich nie pochodzą np. znienacka, natychmiast, bardzo.