JĘZYK ANGIELSKI KLASA VIII PRZYSŁÓWKI

ADVERBS

JAKĄ CZĘŚĆ MOWY OKREŚLA PRZYSŁÓWEK? Czasownik

JAK TWORZY SIĘ PRZYSŁÓWKI?

Przymiotnik + ly

For example:

READ: easily, slowly, quietly, loudly

WYJĄTKI!

Hard, late, straight, fast

 

My teacher drives very fast, which is dangerous.

My brother worked very hard when he was at university.

He arrived late for the party.

I looked straight into her face.