JĘZYK POLSKI KLASA VIII SZKOŁA MÓWIENIA I PISANIA– JAK NAPISAĆ ŻYCIORYS I CV?

DO CZEGO POTRZEBUJEMY ŻYCIORYSU I CV?

Gdy staramy się o przyjęcie do pracy musimy przygotować dokumenty, w których opisujemy swoje umiejętności i doświadczenia (nasza wizytówka).

Czasami instytucja ma gotowy formularz do wypełnienia, który trzeba wypełnić (wtedy tylko wypełniamy i składamy).

CO ZAWIERA ŻYCIORYS?

W sposób chronologiczny wypisujemy najważniejsze fakty z naszego życia. Piszemy tylko te informacje, które są istotne dla odbiorcy dokumentu.

KONSTRUKCJA PISANIA ŻYCIORYSU

– po lewej stronie na górze piszemy swoje dane imię, nazwisko i adres

– po prawej stronie piszemy miejscowość i datę

– nieco niżej na środku kartki piszemy w nagłówku wielkimi literami słowo Życiorys

– niżej od akapitu piszemy naszą datę i miejsce urodzenia.

– w kolejnym akapicie opisujemy przebieg naszej edukacji

– jeśli uczestniczymy w dodatkowych aktywnościach również o tym piszemy np. o tym, że pracujemy jako wolontariusz w domu dla starszych osób, w schronisku dla zwierząt itp.

– w kolejnym akapicie opisujemy nasze osiągnięcia np. o zdobyciu tytułu laureata w konkursie

– następny akapit – opisujemy nasze zainteresowania

– pod tekstem po prawej stronie podpisujemy się imieniem i nazwiskiem

PRZYDATNE ZWROTY

– wstęp: urodziłem/am się…

– przebieg edukacji: w.. roku zacząłem naukę…, w latach… uczęszczałam do …, obecnie uczęszczam do…, w roku.. rozpocząłem kurs…

– kariera zawodowa: w roku… pracowałam na stanowisku…, w roku… rozpocząłem pracę…., dwa lata temu w sezonie wakacyjnym wykonywałem pracę…

Dodatkowe zajęcia: ukończyłem kurs…,  jestem wolontariuszem…, dodatkowo uczestniczę…

– osiągnięcia: do największych osiągnięć można zaliczyć…, zdobyłam tytuł…, za swój największy sukces uważam…,

– zainteresowania: interesuję się…, moim hobby jest…, moją największą pasją jest..

CO ZAWIERA CURRICULUM VITAE?

curriculum vitae [czytaj: kurrikulum wite] skrót: CV

CO ZAWIERA CURRICULUM VITAE?

– informacje o przebiegu edukacji

– informacje o zdobytym doświadczeniu zawodowym

– informacje o dodatkowych umiejętnościach i zainteresowaniach

JAK NAPISAĆ CV?

Można poszukać w Internecie gotowych szablonów CV. Najlepiej wybrać taki, który będzie miał interesującą oprawę graficzną.

– podawaj prawdziwe informacje

– najlepiej zmieścić wszystkie informacje na jednej stronie

– podaj adres e-mail (profesjonalnie jest mieć adres zawierający imię i nazwisko)

– można umieścić swoje zdjęcie

– na końcu zamieść informację o ochronie danych osobowych (zgoda wyrażona na przetwarzanie niektórych swoich danych)

– użyj standardowej czcionki bez zbędnych ozdobników

– sprawdź czy czcionka jest tej samej wielkości w całym dokumencie oraz czy rodzaj odnośników jest taki sam

– sprawdź czy nie ma błędów

– zapisz dokument w formacie pdf (takie pliki poprawnie się wyświetlają)