JĘZYK NIEMIECKI KLASA VIII PORY DNIA/OKOLICZNIKI/PODAWANIE CZASU

PORY DNIA

Am Morgen –  rano (6:00 – 10:00)

Am Vormittag – przed południem (10:00 – 12:00)

Am Mittag – w południe (12:00)

Am Nachmittag – po południu (12:00 – 18:00)

Am Abend – wieczorem (18:00 – 22:00)

In der Nacht – w nocy (22:00 – 6:00)

Pory dnia oraz dni tygodnia podajemy, stawiając przed rzeczownikiem słówko „am”

  • Jeśli chcemy podać porę dnia w określonym dniu tygodnia możemy łączyć wyrazy.

 

PRZYKŁAD

Am Nachmittag + am Samstag = am Samstagnachmittag

 

  • Jeśli chcemy powiedzieć, że dana czynność odbywa się regularnie o określonej porze dnia (np. wieczorem) lub danego dnia tygodnia (np. we wtorki), dodajemy do rzeczownika końcówkę -s. (wtedy zapis małą literą). W ten oto sposób powstanie przysłówek określający częstotliwość.

 

Abend + „-s” = abends

Dienstag + „-s” = diendstags

KOLEJNOŚĆ OKOLICZNIKÓW W ZDANIU

W języku niemieckim obowiązuje zasada, że jeśli w zdaniu różne okoliczniki występują obok siebie, to okolicznik czasu poprzedza inne.

 

PRZYKŁADY

Ich gehe immer (okolicznik czasu) in die Schule (okolicznik miejsca).

 

Ich gehe manchmal (okolicznik czasu) ins Theater (okolicznik miejsca).

 

Ich gehe oft (okolicznik czasu) in den Park (okolicznik miejsca).

PYTANIE O GODZINĘ

Wie spät ist es? Która jest godzina?

Wie viel Uhr ist es? Które jest godzina?

Piszemy 6:10 Uhr, czytamy i mówimy sechs Uhr zehn.

Słowo Uhr podajemy między liczebnikiem określającym godzinę a liczebnikiem określającym minuty.

PODAWANIE CZASU

Es ist…

8:05 Uhr – acht Uhr fünf

10:10 Uhr – zehn Uhr zehn

11:15 Uhr – elf Uhr fünfzehn

13:30 Uhr – dreizehn Uhr dreißig

17:25 Uhr – siebzehn Uhr fünfundzwanzig

22:45 Uhr – zweiundzwanzig Uhr fünfundvierzig

23:55 Uhr – dreiundzwanzig Uhr fünfundfünfzig

Von 9:00 bis 10:00 Uhr (od 9:00 do 10:00 godziny)

von wann bis wann? od kiedy do kiedy

Am Freitag (um 10 uhr) – w piątek o 10:00 rano

CZAS ZEGAROWY

W sytuacjach oficjalnych (np. mediach) używa się podziału 24-godzinnego

Np. Daz Konzert fängt um neunzehn Uhr ran. (Koncert zaczyna się o dziewiątej)

 

W sytuacjach nieoficjalnych często stosuje się podział 12-godzinny

Np. Daz Konzert fängt um sieben Uhr ran. (Koncert zaczyna się o siódmej)