JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV PRESENT CONTINUOUS

KIEDY UŻYWAMY CZASU PRESENT CONTINUOUS?

Kiedy mówimy o czynności, która dzieje się w momencie mówienia o niej.

Często używa się słówek: now – teraz, at the moment – w tej chwili

 

KONSTRUKCJA ZDANIA W CZASIE PRESENT CONTINUOUS

Czasownik „to be” + końcówka ing dodana do czasownika

 

PRZYKŁAD:

Zdanie twierdzące

Piję gorącą kawę teraz. I’m drinking hot coffee now.

 

Zdanie pytające

Czasownik pomocniczy zamieniamy z podmiotem zdania.

Czy piję gorącą kawę teraz? Am I drinking hot coffee now?

 

Potwierdzenie i Przeczenie (do przeczenia potrzebne jest słowo „not”)

Yes, I am. No, I’m not.

Yes, he is. No, he isn’t.

Yes, you are. No, you aren’t.

 

Kiedy mówimy o czynności, która nie dzieje się w danej chwili, ale trwa dłuższy czas i wtedy podajemy, jak często dana czynność jest wykonywana.

 

Słówka używane w takich zdaniach:

Every day/week/month/year. Każdego dnia/tygodnia/miesiąca/roku

Once a day/week/month/year. Raz dziennie/w tygodniu/miesiącu/roku

twice a day/week/month/year. Dwa razy dziennie/w tygodniu/miesiącu/roku

three times a day/week/month/year. Trzy razy dziennie/w tygodniu/miesiącu/roku

 

PRZYKŁAD:

On buduje nowy dom. He is building a new house.

(domu nie da się wybudować w chwilę, czynność trwa długo, wiele miesięcy)

 

W tym miesiącu Tom uczy się ciężko do egzaminu. Tom is learning hard for the exam this month.

(egzamin jest trudny, w domyśle osoba ma dużo materiału do opanowania, więc osoba uczy się go wiele dni)

 

WARTO PRZYPOMNIEĆ - ODMIANA CZASOWNIKA „TO BE”

1 os. l. poj. I am – Ja jestem.  Am I? Czy Ja jestem?

2 os. l. poj. You are – Ty jesteś. Are You? Czy Ty jesteś?

3 os. l. poj. He, She, It is – On, ona, ono jest

                    Is he, she, it? Czy on, ona, ono jest?

1 os. l. mn. We are – My jesteś my. Are We? Czy My jesteśmy?

2 os. l. mn. You are –  Wy jesteście. Are You? Czy Wy jesteście?

3 os. l. mn. They are – Oni są. Are They? Czy Oni są?

 

ZDANIA TWIERDZĄCE, PRZECZĄCE, PYTAJĄCE
ORAZ SKRÓCONA FORMA W KAŻDEJ OSOBIE CZASU PRESENT CONTINUOUS

ZDANIE TWIERDZĄCE                                                    

am working.                                                                   

You are working.

He, she, it is working.

We are working.

They are working.

 

ZDANIE PRZECZĄCE

am not working.

You are not working.

He, she, it is not working.

We are not working.

They are not working.

 

ZDANIE PYTAJĄCE

Am I working.

Are You working.

Is he, she, it working.

Are We working.

Are they working.

 

KRÓTKIE ODPOWIEDZI

Yes, I am./No, I’m not.

Yes, you are./No, you aren’t.

Yes, he, she, it is./No, he, she, it isn’t.

Yes, we are./No, we aren’t.

Yes, you are./No, you aren’t.

Yes, thet are./No, they aren’t.