JĘZYK POLSKI KLASA IV PISOWNIA WYRAZÓW Z „Ó” I „U”

KIEDY PISZEMY "Ó"?

– Gdy wymienia się na „o”, „e” lub „a” np.: wół – woły, niósł – niesie, powrót – powracać

– w wyrazach zakończonych na: „-ów”, „-ówka”, „-ówna” np.: młynarzówna, żarówka, Kraków, złotówka, Zającówna

wyjątki to: wsuwka, skuwka, zasuwka

– w niektórych wyrazach, mimo, że nie wymienia się na „o”, „e”, „a” np.: mózg, góra, chór, ogórek, wiewiórka, córka.

KIEDY PISZEMY "U"?

– W rzeczownikach zakończonych na: -unek, -us, – usz, – uch, – ura, -ulec np.: rebus, rysunek, kapelusz, natura, hamulec, racuch

– w czasownikach kończących się na: -uje, -uj np.: maluje, kopiuj

– na początku większości wyrazów i na ich końcu np.: ul, uśmiech, ubranie, teatru, słońcu

wyjątki to: ósmy, ówczesny, ów, ówdzie

– w wyrazach, w których nie ma uzasadnienia pisownia „ó” np.: arbuz, cukier, kura, trudny, dziupla, wujek

– na końcu wyrazu np.: kotu, płotu, słońcu.