JĘZYK POLSKI KLASA VIII KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE – NAZWY OSOBOWE I MIEJSCOWE

CO ZALICZAMY DO NAZW OSOBOWYCH?

Do nazw osobowych zalicza się m.in.:

– imiona

– nazwiska

– pseudonimy (nadane samemu sobie w celu ukrycia prawdziwej tożsamości)

– przydomki (dodatkowe nazwy osób odnoszące się do jakiś cech charakterystycznych)

– przezwiska (nadane komuś złośliwie lub żartobliwie)

CO ZALICZAMY DO NAZW MIEJSCOWYCH?

Do nazw miejscowych zalicza się:

– nazwy typograficzne np. Dąbrowa (osada, w której rosły Dęby)

– nazwy kulturowe np. Mosty (miejscowość z mostami)

– utworzone od imienia lub przezwiska właściciela np. Częstochowa (osada Częstocha)

– wskazujące, że mieszkańcami byli kiedyś potomkowie lub podwładni jakieś osoby np. Biskupice (osada zamieszkana przez poddanych biskupa)

– nadane dla uczczenia jakieś osoby np. Święty Wojciech

– wskazujące na to, czym zajmowali się dawni mieszkańcy np. Piekary, Kowale