JĘZYK POLSKI V INTERPUNKCJA WYKRZYKNIK

KIEDY STOSUJEMY WYKRZYKNIK?

– w wypowiedziach, w których chcemy wyrazić silne uczucia, np.: radość, zachwyt, złość, zaskoczenie, przerażenie, oburzenie lub podziw,

np.: Wyglądasz przepięknie!

– po okrzykach, zawołaniach, stanowczych żądaniach lub stwierdzeniach, których ważność pragniemy podkreślić,

np.: Wszystkiego najlepszego!

Jeśli zależy nam na wyrazistym ukazaniu naszych emocji w danej sytuacji, można zastosować dwa wykrzykniki, a nawet trzy, np.: Wspaniała wiadomość!!