JĘZYK POLSKI KLASA VI ZNAKI INTERPUNKCYJNE W DIALOGACH

ZNAKI INTERPUNKCYJNE W DIALOGACH

– Po zdaniu wprowadzającym dialog.

– Wypowiedzi kolejnych uczestników dialogu rozpoczynamy myślnikami.

– Myślnik oddziela również wypowiedź postaci od słów narratora.

– Słowa narratora wtrącone do wypowiedzi postaci oddzielamy dwoma myślnikami np. – To jest ciepłe! – zawołał Tomek – Wręcz parzy!