EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

CO TO ZNACZY NACOBEZU?

SPRAWDZIAN - OSTATNI ETAP NAUKI

Nauczanie początkowe, nazywane obecnie edukacją wczesnoszkolną. To pierwszy etap edukacyjny, który obejmuje klasy I-III w szkole podstawowej. Przez trzy lata zajęcia prowadzone są głównie przez jednego nauczyciela, który jest również wychowawcą dzieci.

Co to znaczy NaCoBeZu? „NaCoBeZu” - pojęciem tym nazywamy wiedzę, którą uczeń powinien przyswoić sobie po danym dziale, module lub całym przedmiocie. Inaczej, to kryteria sukcesu. Uczeń wie, jakie kroki musi podjąć by osiągnąć sukces.

Sprawdzian, test, praca klasowa czy kartkówka, to pisemna weryfikacja wiedzy (wiadomości i umiejętności) ucznia przeprowadzona w czasie zajęć w szkole. W tym miejscu postaramy się pomóc udostępniając bazę odpowiedzi, przykładowych testów, sprawdzianów itp.

WYSZUKUJEMY, UKŁADAMY, PRZEKAZUJEMY, SPRAWDZAMY - SUMUJĄC STARAMY SIĘ POMÓC