JĘZYK POLSKI KLASA VI CZYM SIĘ RÓŻNIĄ CZASOWNIKI DOKONANE
OD NIEDOKONANYCH?

CZYM SIĘ RÓŻNIĄ CZASOWNIKI DOKONANE OD NIEDOKONANYCH?

Czasowniki dzielą się m.in. na:

CZASOWNIKI DOKONANE oznaczają czynności, które zostały zakończone w przeszłości lub zostaną ukończone w przyszłości np. posprzątali, obejrzałem, pójdą.

CZASOWNIKI NIEDOKONANE mówią o czynnościach, które były, są lub będą wykonywane, ale nie informują o ich zakończeniu np. sprzątali, oglądałem, będą szli.