JĘZYK POLSKI KLASA VI UŻYCIE NAWIASU

KIEDY STOSUJEMY NAWIASY?

Nawiasy są używane w piśmie w różnych sytuacjach. Oto kilka podstawowych zasad dotyczących użycia nawiasów:

Wstawianie wyjaśnień lub dodatkowych informacji: Nawiasy są używane do wstawienia wyjaśnień lub informacji dodatkowych, które nie są niezbędne do zrozumienia treści zdania. Na przykład: „John (najlepszy przyjaciel Mary) przyjechał ją odwiedzić.”

Wstawianie skrótów lub akronimów: Nawiasy mogą być używane do wstawienia skrótów lub akronimów, które są używane w tekście. Na przykład: „Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) zajmuje się międzynarodowymi sprawami.”

CZYM JEST AKRONIM?

Akronim lub inaczej skrótowiec to wyraz utworzony z pierwszych liter jakiejś nazwy lub grupy wyrazów, np. ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wstawianie cytatów lub przypisów bibliograficznych: Nawiasy mogą być używane do wstawienia cytatów lub przypisów bibliograficznych, które są częścią cytowanego tekstu. Na przykład: „Według Sartre’a (1943) „piekło to inni ludzie”.

Wstawianie uwag autora: Nawiasy są czasami używane do wstawiania komentarzy lub uwag autora w trakcie pisania tekstu. Na przykład: „Uważam (moim zdaniem) że powinniśmy zrobić coś w tej sprawie.”

Wstawianie poprawek: Nawiasy mogą być używane do wstawienia poprawek do cytowanego tekstu, aby je wyjaśnić lub dostosować. Na przykład: „Wspomniał, że „byłem [wielokrotnie] w Paryżu”.

 

PAMIĘTAJ!

Należy używać nawiasów z umiarem i zgodnie z ich właściwym zastosowaniem w kontekście. Nawiasy służą do wstawiania informacji dodatkowych lub wyjaśnień, ale nadużywanie ich może zaburzać czytelność tekstu.