JĘZYK POLSKI KLASA IV SZKOŁA PISANIA BUDOWA I INTERPRETACJA UTWORU LITERACKIEGO - POJĘCIA

BUDOWA I INTERPRETACJA UTWORU LITERACKIEGO - POJĘCIA

WERS – wiersz składa się z wersów, a wers to jedna linijka tekstu.

ZWROTKA (STROFA) – zwrotkę tworzy kilka wersów.

EPITET – to wyraz, który w tekście literackim jest określeniem rzeczownika np. opisuje cechy opisywanych osób.

NASTRÓJ UTWORU – to uczucia i wrażenia, które towarzyszą osobie mówiącej w wierszu.

OŻYWIENIE – to nadanie przedmiotom, pojęciom i zjawiskom cech istot żywych.

RYMY – występują zazwyczaj na końcu wersów. To podobnie lub jednakowo brzmiące końcowe części wyrazów.

PORÓWNANIE – to wskazanie podobieństw w zestawionych dwóch osób, przedmiotów lub zjawisk.

PODMIOT LIRYCZNY – to osoba, która mówi w wierszu, wyraża swoje uczucia, przeżycia, przemyślenia i opinię.

BOHATER – to postać, która występuje w utworze literackim i bierze udział w opisywanych wydarzeniach.

AKAPIT – to część tekstu wyróżniona wcięciem. Każdy akapit tworzy całość treści np. mówi o jednym wydarzeniu lub wyraża jedną myśl.

AUTOR – to osoba, która napisała książkę.

NARRATOR – to postać, która w utworze literackim opowiada o wydarzeniach.

SYNONIM inaczej WYRAZ BLISKOZNACZNY – słowa o tym samym lub podobnym znaczeniu. Używa się, aby uniknąć w tekstach powtórzeń.