EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - TO MUSISZ WIEDZIEĆ

JAK WYGLĄDA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY?

Egzamin ósmoklasisty to egzamin obowiązkowy. Każdy uczeń, który chce ukończyć szkolę, musi do niego przystąpić.

Wyniki wyrażone są w procentach i zostaną ogłoszone pod koniec roku szkolnego.

Jeśli komuś zależy na dostaniu się do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej, trzeba się dobrze przygotować, ponieważ wynik egzaminu będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać! Nie ma określonego minimalnego wyniku.

KIEDY?

Egzaminy ósmoklasisty odbywają się w maju. Każdego roku podane są dokładne dni i godziny, o których mają się odbyć egzaminy.

DZIEŃ 1. (język polski)

Czas trwania: 120 minut

DZIEŃ 2. (matematyka)

Czas trwania: 100 minut

DZIEŃ 3. (język obcy nowożytny)

Czas trwania: 90 minut

Czas dodatkowy: 5 minut. Jest to czas, który ma dodatkowo każdy uczeń na sprawdzenie i przeniesienie odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

CO TRZEBA ZABRAĆ NA EGZAMIN?

– ważną legitymację szkolną

– długopis lub pióro z czarnym tuszem (na egzaminie z matematyki rysunki wykonujemy również długopisem, a nie ołówkiem!)

– linijkę (na egzamin z matematyki)

CZEGO NIE WOLNO WNIEŚĆ NA SALĘ EGZAMINACYJNĄ?

– urządzeń telekomunikacyjnych (telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, mp4, oraz wszelkich urządzeń tego typu, smartwatchy)

– dodatkowych materiałów takich jak: fragmentów podręczników, opracowań czy notatek

– słownika

– kalkulatora

JAK WYGLĄDA ARKUSZ?

Arkusz zawiera zestaw zadań, które należy rozwiązać podczas egzaminu. Składa się on z zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz karty odpowiedzi, na której należy zaznaczyć odpowiedzi do zadań zamkniętych.

Na pierwszej stronie arkusza znajdują się instrukcje, jak należy poprawnie wypełniać arkusz. Dzięki temu unikniesz błędu przy zaznaczaniu odpowiedzi.

Arkusza nie podpisujemy imieniem i nazwiskiem! Każdy uczeń otrzyma kod identyfikacyjny, który należy przepisać w wyznaczone miejsce na pierwszej stronie arkusza.

Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części:

1.TEST (zawiera 2 teksty)

tekst literacki (poezja, fragment epiki lub dramatu);

tekst nieliteracki (tekst naukowy, popularnonaukowy, publicystyczny).

 

Arkusz będzie zawierał dwa zestawy pytań do tych tekstów. Pytania będą zamknięte i otwarte.

Zadania zamknięte:

– zadania wielokrotnego wyboru

– zadania typu prawda-fałsz

– zadania na dobieranie

Zadania otwarte:

– zadania z luką (wpisanie jednego lub kilku słów)

– zadania krótkiej odpowiedzi (napisanie krótkiej odpowiedzi)

– zadania rozszerzonej odpowiedzi (skonstruowanie dłuższej odpowiedzi)

 

W tej części mogą pojawić się zadania dotyczące innych tekstów literackich i nieliterackich oraz teksty ikoniczne (plakat, reprodukcja obrazu), przysłowia, powiedzenia, frazeologizmy lub/oraz zadania samodzielne, nieodnoszące się do tekstów zamieszczonych w arkuszu

 

2.WYPRACOWANIE

W tej części egzaminu należy napisać wypracowanie na jeden z dwóch podanych tematów:

temat o charakterze twórczym (np. opowiadanie twórcze)

temat o charakterze argumentacyjnym (np. artykuł, rozprawka, przemówienie)

 

PAMIĘTAJ! Wypracowanie musi zawierać co najmniej 200 słów i musi odwoływać się do obowiązkowej lektury szkolnej oraz/lub utworów.